fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir trešdiena, 21. februāris, 1. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

Mātes dienas lūgšana

Kungs, šinī dienā mēs gribam godināt un atcerēties mātes,

mēs tev pateicamies par mūsu mātēm.

Mēs pateicamies, ka tu darīji mūs dzīvus caur viņām,

viņas saņēma dzīvības dāvanu no tevis un deva to mums.

Pateicamies par upuriem, ko viņas ir nesušas

mūs iznēsājot un dzemdējot.

Mēs pateicamies par sievietēm, kuras mūs izaudzināja,

kuras bija mūsu mātes bērnībā.

Par māti dzemdētāju, par māti adoptētāju, par vecāko māsu, par tanti,

par vecmāmiņu, par pamāti vai kādu citu,

mēs tev pateicamies par sievietēm, kas mūs turēja un baroja,

kas rūpējās par mums un ar saiem skūpstiem lika atkāpties mūsu sāpēm.

Mēs lūdzam, lai mūsu dzīvē varētu redzēt to mīlestību, ko viņas mums parādīja,

un ka viņas būtu priecīgas saukties par mūsu māmiņām.

 

Mēs lūdzam par māmiņām, kuru bērni ir izauguši.

Dod viņām prieku un gandarījumu par labo darbu.

Mēs lūdzam par māmiņām, kuras piemeklē neprognozējamas pārmaiņas.

Dod viņām mieru, lai viņas tev uzticas par nākotni.

Mēs lūdzam par grūtniecēm, kas drīz būs māmiņas.

Dod viņām pacietību un padomu nākamajos mēnešos.

Mēs lūdzam par vientuļajām māmiņām.

Dod viņām spēku un gudrību.

Mēs lūdzam par māmiņām, kuras ir materiālā pārpilnībā.

Dod viņām laiku, ko pavadīt ar savām ģimenēm.

Mēs lūdzam par māmiņām, kas audzina savus bērnus nabadzībā.

Dod viņām palīdzību un taisnīgumu.

Mēs lūdzam par pamātēm.

Dod viņām pacietību, sapratni un mīlestību.

Mēs lūdzam par māmiņām, kas ir šķirtas no saviem bērniem.

Dod viņām ticību un cerību.

Mēs lūdzam par māmiņām laulības krīzē.

Dod viņām atbalstu un izpratni.

Mēs lūdzam par māmiņām, kuras atdod savus bērnus adopcijai.

Dod viņām mieru un pārliecību, ka viņas paļaujas uz tavu  providenci.

Mēs lūdzam par mātēm, kas adoptē bērnus.

Dod viņām prieku un pateicību par tevis sniegto dāvanu.

Mēs lūdzam par sievietēm, kas domā kļūt par mātēm.

Dod viņām gudrību un izpratni.

Mēs lūdzam par sievietēm, kas izmisīgi grib vai ir gribējušas būt par mātēm.

Dod viņām žēlastību pieņemt tavu laiku.

Mēs lūdzam par sievietēm, kas ir uzņēmušās mātes lomu bērna dzīvē.

Dod viņām prieku un cieņu no citiem.

Mēs lūdzam par tiem, kuri skumst, savu māti zaudējot.

Dod viņām mieru un cerību Kristus augšāmcelšanā.

 

Kungs, mēs tev pateicamies par mātes dāvanu.

Mēs pateicamies par daudzajiem ticīgo māmiņu piemēriem Svētajos Rakstos,

kā Sāra, Lea, Rāhele, Anna, Elizabete, Priskilla, Lidija, Eunika un Loida.

Mēs pieminam šodien visas šīs sievietes,

un jo īpaši Mariju, mūsu Kunga Jēzus Kristus māti,

kurai bija drosme ticēt, lai pateiktu „jā” tavam aicinājumam.

Lai šodien šeit sapulcētās sievietes atdarinātu šos ticības piemērus.

Un būtu par paraugu visiem pārējiem, ko nozīmē būt par tavu mācekli.

Svētī viņas šajā īpašajā dienā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]