fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir otrdiena, 18. jūnijs, 3. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Madis, Alberts

Kapusvētki 2023

2023. gada kapusvētku dievkalpojumu saraksts
Krustpils, Unguru un Līvānu draudzes kapsētās

Pils./Pag. Kapsēta D. Dat. Plkst Draudze
Jēkabpils Kapeles sv 25.jūn. 13.30 Krustpils
(Pilsētas sv 20.aug. 16.00 Jēkabpils)
Ābeļu p. Nagļu se 22.jūl. 10.00 Krustpils
Ābeļu se 10.jūn. 11.30 Krustpils
Atašienes p. Atašienes sv 30.jūl. 15.00 Krustpils
Steķu sv 2.jūl. 12.00 Līvānu
Jersikas p. Iesalnieku sv 2.jūl. 10.00 Līvānu
Krustpils p. (Grīvas se 22.jūl. 15.30 Gostiņu)
Irbenieku sv 9.jūl. 14.00 Krustpils
Ķaupu sv 9.jūl. 15.30 Krustpils
(Melderes se 19.aug. 15.00 Gostiņu)
Kūku p. Catlakšu sv 2.jūl. 15.30 Krustpils
Dēļdruvu sv 2.jūl. 14.00 Krustpils
Dreimaņu se 8.jūl. 15.30 Krustpils
Kondrātu se 1.jūl. 15.30 Krustpils
Ķikuru Krustpils
Ķuncu sv 16.jūl. 14.30 Krustpils
Pupenu se 8.jūl. 14.00 Krustpils
Skramānu se 17.jūn. 10.00 Krustpils
Smanu se 1.jūl. 14.00 Krustpils
Sūnu se 17.jūn. 11.30 Krustpils
Līvāni Līvānu draudzes sv 16.jūl. 10.30 Līvānu
Līvānu pilsētas sv 16.jūn. 12.00 Līvānu
Mežāres p. Gobiņas se 17.jūn. 13.30 Krustpils
Ratītes se 17.jūn. 15.00 Krustpils
Variešu p. Antūžu se 15.jūl. 11.30 Unguru
Baltgalvju se 8.jūl. 11.30 Unguru
Bauru se 15.jūl. 10.00 Unguru
Rusuļu se 8.jūl. 10.00 Unguru
Silabebru se 1.jūl. 10.00 Unguru
Trākšu se 1.jūl. 11.30 Unguru
 Vīpes p. Ezerķiķauku se 10.jūn. 15.30 Krustpils
Kūrānu sv 25.jūn. 15.00 Krustpils
Landzānu sv 25.jūn. 16.30 Krustpils
Māsānu se 10.jūn. 14.00 Krustpils

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]