< ?php wp_votd(); ?>

Šodien ir otrdiena, 17. septembris, vārdadienu svin Vera, Vaira, Vairis
13. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem 

Ādams Mačulāns

AdamsMaculaans

Ādams Mačulāns

Ādams Mačulāns (dzimis 1864 Kaldabruņā, miris ?). Kalpojis Krustpils draudzē 1898–1900.g.

Ceļa biedrs 1964.g. TEOLOGA SIMTS GADU PIEMIŅA Šogad 10. aprīlī varējām atcerēties mācītāja Dr. theol. Ādama Mačulāna simts gadu dzimšanas piemiņu. Viņš dzimis 1864. g. 10. aprīlī Kaldabruņā, studējis teoloģiju Tērbatas universitātē no 1888. līdz 1893. g. un pēc fakultātes beigšanas papildinājies vēl 1896. g. Berlīnes universitātē. Studiju laikā pievienojies korporācijas “Lettonia” saimei. Pēc ordinācijas 1895. g. kalpojis no 1898. – 1900. g. par mācītāju Krustpilī, bet no 1900. – 1918. g. ev lut. draudzē Minskā. Pēc atgriešanās dzimtenē Latvijas neatkarības posmā bijis Teoloģijas institūta direktors, no 1921. – 1938. g. Baznīcas Virsvaldes oficioza “Svētdienas Rīts” atbildīgais redaktors, vēlāk Baznīcas virsvaldes archīva pārzinis. Jaunībā publicējis daiļliterātūras darbus žurnālā “Austrums” un “Sēta, Daba, Pasaule.” 1933. g. L.U. teoloģijas fakultāte Ād. Mačulānam piešķīra teoloģijas doktora gradu par disertāciju “Jēzus līdzības un sirdsapcietināšanas (porozis) problēma mūsu kanoniskajos evaņģelijos.” Baznīcas virsvalde iecēla Dr. theol. Ād. Mačulānu par priekšsēdi Jaunās Derības emendācijas komisijā. Šai darbā viņš pārtulkoja arī Mateja evaņģeliju un abas Pāvila vēstules korintiešiem no grieķu orīģināla. Vēlāk līdz mūža galam – jau sirmā vecumā – viņš nodarbojās ar Vecās Derības tulkošanu no orīģināla, paveicot lielo praviešu rakstu un psalmu tulkošanu. Cik zināms, viņa tulkojums ir arī izmantots jaunajam bībeles izdevumam, ko sagatavo Britanijas un Ārzemju Bībeles sabiedrība Londonā. Mira Dr. theol. Ād. Mačulāns 1959. g. 28. janvārī Eisfeldā, Tīringā, Vācijas austrumu zonā.

 

 

 

AdamsMaculans100

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dievkalpojums
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā

———————

Svētdienas skola
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

———————

Kristības/iesvētības
grupā Katehēzes dievkalpojums (mācības pamati) no 11.oktobra piektdienās 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a (oktobris – maijs)
— individuāli.
Pieteikties pie mācītāja

———————

Sarunas par Bībeli
2. un 4. mēneša otrdienā 18:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

———————

Kristīgo sievu vakars
1. un 3. mēneša ceturtdienā 19:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

———————

Dievnama sakopšana
Sestdienās plkst. 10:00 Atbildīgais: Ineta Salmiņa tālr.: 27194271, 29898903