Tēmas

Šodien ir sestdiena, 31. oktobris, vārdadienu svin Valts, Rinalds, Rinalda
20. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Reformācijas svētki 

Ādams Mačulāns

AdamsMaculaans

Ādams Mačulāns

Ādams Mačulāns (dzimis 1864 Kaldabruņā, miris ?). Kalpojis Krustpils draudzē 1898–1900.g.

Ceļa biedrs 1964.g. TEOLOGA SIMTS GADU PIEMIŅA Šogad 10. aprīlī varējām atcerēties mācītāja Dr. theol. Ādama Mačulāna simts gadu dzimšanas piemiņu. Viņš dzimis 1864. g. 10. aprīlī Kaldabruņā, studējis teoloģiju Tērbatas universitātē no 1888. līdz 1893. g. un pēc fakultātes beigšanas papildinājies vēl 1896. g. Berlīnes universitātē. Studiju laikā pievienojies korporācijas “Lettonia” saimei. Pēc ordinācijas 1895. g. kalpojis no 1898. – 1900. g. par mācītāju Krustpilī, bet no 1900. – 1918. g. ev lut. draudzē Minskā. Pēc atgriešanās dzimtenē Latvijas neatkarības posmā bijis Teoloģijas institūta direktors, no 1921. – 1938. g. Baznīcas Virsvaldes oficioza “Svētdienas Rīts” atbildīgais redaktors, vēlāk Baznīcas virsvaldes archīva pārzinis. Jaunībā publicējis daiļliterātūras darbus žurnālā “Austrums” un “Sēta, Daba, Pasaule.” 1933. g. L.U. teoloģijas fakultāte Ād. Mačulānam piešķīra teoloģijas doktora gradu par disertāciju “Jēzus līdzības un sirdsapcietināšanas (porozis) problēma mūsu kanoniskajos evaņģelijos.” Baznīcas virsvalde iecēla Dr. theol. Ād. Mačulānu par priekšsēdi Jaunās Derības emendācijas komisijā. Šai darbā viņš pārtulkoja arī Mateja evaņģeliju un abas Pāvila vēstules korintiešiem no grieķu orīģināla. Vēlāk līdz mūža galam – jau sirmā vecumā – viņš nodarbojās ar Vecās Derības tulkošanu no orīģināla, paveicot lielo praviešu rakstu un psalmu tulkošanu. Cik zināms, viņa tulkojums ir arī izmantots jaunajam bībeles izdevumam, ko sagatavo Britanijas un Ārzemju Bībeles sabiedrība Londonā. Mira Dr. theol. Ād. Mačulāns 1959. g. 28. janvārī Eisfeldā, Tīringā, Vācijas austrumu zonā.

 

 

 

AdamsMaculans100

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 11.00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
(pagaidām nenotiek)
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
grupā
piektdien, 9.oktobrī 18.30
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov