Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir Šodien ir sestdiena, 4. decembris, 2. Adventa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Baiba, Barba, Barbara

Adventa rekolekcijas ZOOM

Dievkalpojums 1. Adventa svētdienā

Dievkalpojums Mūžības svētdienā

Jēzus nebija kaislīgs perfekcionists

Lk 11:42-46 Bet vai jums, jūs farizeji! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā taisnību un Dieva mīlestību. Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā. Vai jums, jūs farizeji, jums patīk sinagogās sēdēt augstos krēslos un pilsētas laukumos tapt sveicinātiem. Vai jums! Jūs esat līdzīgi slepeniem kapiem; ļaudis, kas pāri staigā, to nezina.” Tad viens no bauslības mācītājiem Viņu pārtrauca, sacīdams: “Mācītāj, tā runādams, Tu apvaino arī mūs.” Un Viņš atbildēja: “Arī jums vai! Jūs bauslības vīri! Jo jūs uzkraujat cilvēkiem nepanesamas nastas, bet paši tām nepieskaraties ne ar vienu pirkstu. 

Lasīju kristīga autora, mācītāja Pāvela Veļikanova komentārus par Evaņģēliju, par kristiešiem, viņu domāšanas veidu. Tā kā kristīgā matrice vismaz formāli skaidri iezīmē arī Latvijas sabiedrību, kultūru, domāšanu, valodu, tad nupat dzirdētais Evaņģēlijs varētu saprotami reprezentēt arī mūsdienu reliģiskās un tiesiskās reālijas. Farizeji varētu reprezentēt reliģijas pārstāvjus, it sevišķi kaislīgākos. Bauslības (likuma) vīri savukārt varētu reprezentēt mūsdienu likuma kalpus – gan likumdevējus, gan uzraugus. Lasīt tālāk…

Dievkalpojums LR Neatkarības proklamēšanas svētkos

Pārmetumi – uz vētru vai mieru?

Pārmetumi mēdz sacelt dvēselē milzīgas vētras. Taču pārmetumi var būt arī dievišķa miera priekšvēstneši. Pārmetumus var diktēt gan mīlestība, gan naids vai citas kaislības. Lasīt tālāk…

Dievkalpojums 25. svētdienā pēc Vasarsvētkiem

Jēzus dziedina

Spitālīgā dziedināšana (Mt 8:1-13). Jēzus nokāpa no kalna un devās uz Kapernaumu. Te Viņam pienāca spitālīgais un, ceļos kritis, lūdza viņu šķīstīt.

Kungs, ja Tu gribi, Tu vari mani šķīstīt.
– Es gribu, topi šķīsts! Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības.

1. Šis aizkustinošais notikums ir Jēzus mīlestības piemērs pret atsevišķu cilvēku. Bet ne tikai. 2. Spitālīgais reprezentē grēka slimo cilvēci, kuras dēļ tad mūsu Pestītājs arī nāca pasaulē. Jēzū Kristū Dievs pievēršas katram atsevišķajam cilvēkam un visai cilvēcei. Lasīt tālāk…

Dievkalpojums 24.sv. pēc Vasarsvētkiem

Homīlija

“Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem.” (Psalms 119:9)

Mēs pazīstam šos vārdus jaunajam cilvēkam, taču es ticu, ka tas uzrunā visus, vai tie būtu jaunieši, vīri vai sievas.

Kā mēs varam notīrīt savu ceļu? Kā varētu kļūt notīrījušies Dieva priekšā? Turoties pie Taviem vārdiem. Dieva Vārdiem! Tieši ar Dieva Vārdu mēs iepazīstam savu grēku, kā arī lielo upuri, ko Jēzus deva ar Savām asinīm, kā vienīgo pretgrēka līdzekli. Tieši uz šīm asinīm Vārds vienmēr fokusē mūsu sirdis, lai tās šķīstītu un tām piedotu. Vārds runā arī uz atpestīto dvēseli, lai tā ietu taisnīgi un uzmanīgi pa dzīves ceļu. Lasīt tālāk…

DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā
 
 
KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS --grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
-- individuāli Pieteikties pie mācītāja
 
RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS
 
SVĒTDIENAS SKOLA(pagaidām nenotiek) Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)
 
SARUNAS PAR BĪBELI (pagaidām nenotiek)
 
KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)
 
Dievnama sakopšana 
[liturgical color]