Tēmas

Šodien ir Šodien ir otrdiena, 19. oktobris, 20. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Drosma, Drosmis, Elēna

Katehēze

Katehēze, kristību sakraments/iesvēte

Ejiet un dariet par mācekļiem, kristīdami un mācīdami,” Kristus deva uzdevumu savai apustuliskajai Baznīcai. 8. oktobrī plkst. 18.30 un turpmāk katru piektdienu līdz Ziemsvētkiem Krustpils baznīcā gatavosimies kristību sakramenta saņemšanai un/vai iesvētībām, kas notiktu kādā no Ziemsvētku dievkalpojumiem. Izmantosim arī attālinātās saziņas iespējas Zoom, Facebook.
Tālrunis 29107876 (arī WhatsApp) dalības reģistrēšanai, jautājumiem un saziņai.

Mācītājs Ēvalds Bērziņš

Pļaujas svētki – pateicība un vēl kaut kas

Pirmajā oktobra svētdienā svinam Pļaujas svētkus. Tradicionāli ar pļaujas veltēm grezno altāri un visu dievnama altārdaļu. Baznīcēni atnes sev līdzi lauku un dārzu augļus, lai Dievam par tiem pateiktos.

Šodien daudzi strādā uzņēmumos, rūpnīcās, birojos, valsts iestādēs, veikalos. Viņiem zemes augļi bieži nozīmē stipri mazāk, nekā, piemēram, tiem, kuri savā laikā ir varējuši izdzīvot, pateicoties tikai tam, ka ir audzējuši savos dārzos augļus un dārzeņus.  Lasīt tālāk…

Svecīšu dievkalpojumi 2021

Svecīšu dievkalpojumi 2021. gadā Krustpils draudzes kapsētās

Nāciet talkā!

Mīļie krustpilieši, sestdien, 4. septembrī 9.00 aicinu talkā pastrādāt Dieva godam pie dievnama. Gatavosim malku un uzkopsim baznīcas dārzu.  Māc. Ēvalds (t.29107876)

Kapusvētki 2021. gadā

Debesbraukšanas svētku Dievkalpojums

Debesbraukšanas svētku dievkalpojumu Krustpils baznīcā svinēsim ceturtdien, 13. maijā 18.00.

Tiešraide mācītāja Facebook kontā https://www.facebook.com/evalds.berzins

Kunga Jēzus Kristus debesbraukšanu svin 40. dienā pēc Augšāmcelšanās svētkiem jeb 10 dienas pirms Vasarsvētkiem.

2. Adventa svētdienas dievkalpojums

1. Adventa svētdienas dievkalpojums

Bīskapu aicinājums uz lūgšanu un gavēni!

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Ir sācies Adventa laiks, kurā gatavojamies mūsu Kunga Kristus piedzimšanas svētkiem. Baznīcas gadā tas ir gavēņa laiks, kurš aicina uz atgriešanos savā sirdī un uz īpašu sirds un prāta tuvību ar Dievu. Gavēnī lūgšana kopā ar žēlsirdību un ar atturību uzturā un izklaidēs veido vienu veselumu un dzīvina cita citu. Šajā gadā Kristīgo baznīcu un draudžu vadītāji aicina pirmo Adventa nedēļu veltīt īpašai aizlūgšanai par situāciju, kurā mūsu zeme un visa pasaule gaida Ziemsvētkus. Lasīt tālāk…

[liturgical color]