Tēmas

Šodien ir otrdiena, 24. novembris, vārdadienu svin Velta, Velda
Mūžības svētdiena/nedēļa 

Aizlūgšanas

Dievkalpojumā draudzes lūgšanā lūdzam Dievu par visiem kristītajiem. Ja nepieciešamas īpašas aizlūgšanas par konkrētiem cilvēkiem, viņu veselības vai citās vajadzībās, piesakiet aizlūgšanu mācītājam pirms dievkalpojuma. Ja Jums nav iespējams piedalīties dievkalpojumā, zemāk redzamajā formā ierakstiet tā cilvēka vārdu un vajadzību, par kuru jāaizlūdz, un nosūtiet mācītājam uz e-pastu.

Draudzes Lielajā lūgšanā iksvētdienas aizlūdzam:

Par Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu, tās Virsganu Arhibīskapu Jāni, par Bīskapiem Eināru, Hansu Martinu, par visiem garīdzniekiem un draudžu locekļiem.

Par LELB iekšmisiju un ārmisiju
Par žurnālu un portālu Svētdienas Rīts un tā darbiniekiem

Par Lutera Akadēmijas pasniedzējiem un studentiem, garīdznieku sagatavošanu un laju izglītošanu
Par Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolas pasniedzējiem un studentiem
Par Pastorālās Vadības Institūtu, mācītāju tālākizglītību

Par Svētdienas skolas nozari Baznīcā, par Daugavpils diecēzes un Sēlpils prāvesta iecirkņa draudžu Svētdienas skolām
Par Krustpils draudzes Svētdienas skolu, tās skolotājiem, viņu palīgiem un bērniem, un viņu vecākiem
Par kristīgo mācību vispārizglītojošajās skolās, bērnudārzos, par skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem

Par LELB jaunatnes nozari, LELB Jaunatnes Centru un tā darbiniekiem
Par LELB Diakonijas nozari un tās darbiniekiem
Par finansu nozari un LELB īpašumu apsaimniekošanu Baznīcas labā

Par vienu no LELB draudzēm un tās mācītāju pēc LELB Gadagrāmatas kalendāra
Par vienu no LELBāL (ārpuslatvijas) draudzēm un tās mācītāju pēc LELB Gadagrāmatas kalendāra

Par Krustpils draudzes kalpotājiem un draudzes locekļiem, par kristītajiem un iesvētītajiem un tiem, kas uz to gatavojas
Par draudzes padomi, mācītāju, priekšnieku, pērminderiem, ērģelnieku, diakonijas darbiniekiem, dāmu komiteju
Par māsu draudzi Hamiltonā, Kanādā, mācītāju Dāvi Kaņepu un prāvestu Ivaru Gaidi
Par mācītāju Helmutu Braueru Vācijā un viņa līdzstrādniekiem

Par mirušajiem LELB garīdzniekiem, Krustpils draudzes locekļiem u.c.

Par valsti, prezidentu, valdību, pašvaldībām, Jēkabpils pilsētas domi, Krustpils novada pašvaldību, tās darbiniekiem

 

25 comments to Aizlūgšanas

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 11.00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
(pagaidām nenotiek)
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
grupā
piektdien, 9.oktobrī 18.30
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov