Tēmas

Šodien ir otrdiena, 7. jūlijs, vārdadienu svin Maruta, Alda
4. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem 

Katrai mīklai ir atminējums

Jņ 16:16-22 Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” 17 Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” 18 Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” …

Kamdēļ Kristus atkal atgādina viņiem par Savu aiziešanu un nāvi, kur drīzāk derētu to apslēpt? Viņšvingrina viņu dvēseli un dara to stingrāku. Kristus pastāvīgi atgādina skumjās lietas. Viņš mācekļus pieradina gaidīt tās nākam, nevis, ka tās pēkšņi atnāk un viņus iznīcina.

Arī Sv. Pāvils skumdina kristiešus Korintā (2Kor 7). Viņš personīgi pārmet korintiešiem viņu šaursirdību. Viņi bija slikti izturējušies Lasīt tālāk…

Apcere Misericordias Domini svētdienā

Labais Gans

Labais Gans. Novērtējot ebreju tautas garīgo vadību 1. gadsimtā, Jēzus Kristus stāstīja līdzību par labo ganu. Tēli ir ņemti no Viņa klausītājiem labi zināmās ganu dzīves.

Kāds gans, tādā stāvoklī būs avis un pats ganāmpulks. Uz nakti austrumu gani savāca kopā dažādu saimnieku ganāmpulkus vienā aplokā. Avis viņi pēc kārtas sargāja norobežotajā aplokā, lai ne vilks, ne zaglis nevarētu tās nolaupīt. No rīta sargi vēra vaļā durvis, gani sauca avis. Pazīstot sava gana balsi, tās skrēja viņam pakaļ. Ja nu kāds kāpa pie avīm pāri nožogojumam, nevis gāja pa durvīm, bija skaidrs – tas ir zaglis. Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. (Jņ 1:1-3)

Ne tikai avis pazina savu ganu. Arī gans zināja saukt vārdā katru avi savā ganāmpulkā. Lasīt tālāk…

Labā Gana svētdienas Dievkalpojums

Sv. Marks, apustulis un evaņģēlists

Sv. Apustulis un Evaņģēlists Marks, dzimis Jeruzalemē. Viņa mātes Marijas nams atradās blakus Ģetzemanes dārzam. Baznīcas tradīcija liecina, ka Kristus Krusta Ciešanu naktī viņš sekoja Viņam, ietinies audeklā, un izbēga no kareivjiem, kad tie viņu notvēra (Mk 14:51-52). Pēc Kungs Debesbraukšanas Sv. Marka mātes nams kļuva par kristiešu lūgšanu vietu, kurā viņi sapulcējās, un par apmešanās vietu dažiem apustuļiem (Ap.d 12:12). Lasīt tālāk…

Vai Dievam viegli tikt vaļā no tevis? Pieķeršanās Dievam

Pieķeršanās Dievam. Tā kā Lieldienas Baznīcā tradicionāli ir kristību laiks, tad Lieldienu atsvētes svētdiena savu Balto nosaukumu ir ieguvusi no jaunkristīto baltajām drēbēm. Bet viņiem pašiem zelta vērti ir labi pamācības vārdi. Baltās svētdienas Dieva Vārds mums vēstī par mūsu ticības tēvu Jēkabu un viņa cīņu ar Dievu naktī līdz pašai rītausmai 1Moz 32:22b-32. Nakts attēlo šīs pasaules ļaunumu, saka Sv.Augustīns. Ļaunuma tumsā, kādā dzīvojam, nākas pacīnīties ar Dievu. Iedomājieties, ka esat tumsā un jums jātiek galā ar kaut ko milzīgi lielu. Droši vien atceraties stāstu par ziloni, ar kuru cīnījās četri akli cilvēki. Viņi centās izpētīt, kas tas ir, jo neviens no viņiem nekad nebija sastapies ar šo dzīvnieku. Viens aptaustījis ziloņa snuķi, sprieda, ka zilonis ir līdzīgs čūskai. Lasīt tālāk…

Bīskapa apsveikums

LELB Daugavpils bīskapa apsveikums 2020. gada Lieldienās

Mīļās diecēzes draudzes,  mīļotie prāvesti un mācītāji,

man ir patiess prieks jūs visus sveikt Kristus augšāmcelšanās svētkos!

Šī gada Lieldienas mēs tik ātri vis neaizmirsīsim, un ne jau tāpēc, ka gada skaitļi ir tik viegli iegaumējami – 2020. Neaizmirsīsim tā iemesla dēļ, ka šogad tās svinam ārkārtas apstākļos.

Šobrīd ir tāda sajūta, it kā tik daudz kas būtu nolikts “uz bremzēm”. Lasīt tālāk…

Es ticu uz Jēzu Kristu, kas … nokāpis ellē..

Kristus augšāmcelšanās. Es ticu uz Jēzu Kristu, kas … nokāpis ellē…

Kristus augšāmcelšanās ir izcils notikums pasaules vēsturē. Kristietība ar to atšķiras no jebkuras citas reliģijas. Citu reliģiju dibinātāji ir mirstīgi. Baznīcas Galva ir augšāmcēlušais Kristus. Viņš ir atjaunojis cilvēcisko dabu, pārradījis cilvēci un devis pieredzēt lietas, kuras nāk. Kad runājam par augšāmcelšanos, mēs to neatraujam no krusta un nāves. Lasīt tālāk…

Augšāmcelšanās dievkalpojums

Augšāmcelšanās svētku Dievkalpojums svētdien plkst 10.00 ar tiešraidi facebook https://www.facebook.com/evalds.berzins Dievlūdzējiem lūgums ievērot ārkārtas stāvokļa drošības noteikumus.

Lielā piektdiena. Dievkalpojums Krustpils baznīcā

Dievkalpojums Krustpils baznīcā plkst 17.00. Dievkalpojuma saturs uz lapiņas: 2020.04.12_Liturgija_LielaPiektdiena


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 10:00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS
Darbdienās 8:00

 


SVĒTDIENAS SKOLA
pagaidām
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
grupā
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov