Tēmas

Šodien ir trešdiena, 25. novembris, vārdadienu svin Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Mūžības svētdiena/nedēļa 

Kapusvētki 2020

Kapusvētku dievkalpojumu saraksts Krustpils draudzes garīgi aprūpētajās kapsētās.

  Pilsēta/Pagasts Kapsēta D. Dat. Plkst Draudze
Jēkabpils Kapeles sv 28.jūn. 13.30 Krustpils
Ābeļu pag. Ābeļu se 20.jūn. 13.00 Krustpils
Dūņinieku se 20.jūn. 10.00 Krustpils
Nagļu se 20.jūn. 11.30 Krustpils
Atašienes pag. Atašienes se 25.jūl. 15.00 Krustpils
Steķu sv 5.jūl. 12.00 Līvānu
Krustpils pag. Grīvas Gostiņu
Irbenieku se 18.jūl. 17.00 Krustpils
Ķaupu sv 19.jūl. 17.00 Krustpils
Melderes Gostiņu
Kūku pag. Catlakšu se 11.jūl. 14.30 Krustpils
Dēļdruvu se 4.jūl. 14.30 Krustpils
Dreimaņu se 18.jūl. 15.30 Krustpils
Kondrātu se 11.jūl. 13.00 Krustpils
Ķikuru sv 28.jūn. 15:00 Krustpils
Ķuncu se 4.jūl. 16.00 Krustpils
Pupenu se 18.jūl. 13.30 Krustpils
Skramānu se 11.jūl. 10.00 Krustpils
Smanu se 11.jūl. 11.30 Krustpils
Sūnu se 4.jūl. 13.00 Krustpils
Mežāres pag. Gobiņas sv 5.jūl. 14.00 Krustpils
Ratītes sv 5.jūl. 15.30 Krustpils
Variešu pag. Antūžu se 18.jūl. 11.30 Unguru
Baltgalvju se 4.jūl. 10.00 Unguru
Bauru se 18.jūl. 10.00 Unguru
Rusuļu se 4.jūl. 11.30 Unguru
Silabebru se 27.jūn. 10.30 Unguru
Trākšu se 27.jūn. 12.00 Unguru
 Vīpes pag. Ezerķiķauku sv 19.jūl. 15.30 Krustpils
Kūrānu se 21.jūn. 16.00 Krustpils
Landzānu se 21.jūn. 14.30 Krustpils
Māsānu sv 19.jūl. 14.00 Krustpils

 

Debesbraukšanas litānija

Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Ak, Kristu, uzklausi mūs. Ak, Kristu, Savā žēlastībā uzklausi mūs.
Jēzu, godības Ķēniņ, kuru Tavi mācekļi redzēja uzbraucam debesīs: Apžēlojies par mums.
Tu, kas esi sēdies godībā pie Tēva labās rokas: Apžēlojies par mums.
Tev ir dota visa vara debesīs un virs zemes un Tu valdi mūžīgi: Apžēlojies par mums.
Tu, kuru pielūdz visi Dieva eņģeļi: Apžēlojies par mums.
Tu, kas esi atvēris Dieva valstību visiem, kas tic: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš vari pilnīgi izglābt tos, kuri caur Tevi nāk pie Dieva: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš solīji mums dot, ko vien mēs lūgsim Tavā vārdā: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš esi klātesošs miesā un asinīs Altāra sakramentā: Apžēlojies par mums.

Tu, kurš esi aizgājis mums vietu sagatavot: Apžēlojies par mums.
Lasīt tālāk…

Debesbraukšanas svētku Dievkalpojums

Debesbraukšanas svētku dievkalpojumu Krustpils baznīcā svinēsim ceturtdien, 21. maijā 17.00.

Tiešraide mācītāja Facebook kontā https://www.facebook.com/evalds.berzins

Kunga Jēzus Kristus debesbraukšanu svin 40. dienā pēc Augšāmcelšanās svētkiem jeb 10 dienas pirms Vasarsvētkiem.

Pavasara talka pie Krustpils baznīcas

30. maija sestdienā 10.00 aicinu visus, kam mīļa sakoptība, īpaši Krustpils draudzes locekļus, uz talku pie Krustpils baznīcas. Strādāsim pie malkas, kopsim Dzirnupītes gravu, baznīcas dārzu.

Ievērosim aktuālos drošības noteikumus. Higiēnas un dezinfekcijas līdzekļi būs pieejami.

Sprediķis 6. Lieldienu svētdienā

Jēk 1:22-27 Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. 23 Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. 24 Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. 25 Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. 26 Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. 27 Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu.

Dariet, mīļie, Dieva bauslību darbos, saka apustulis Jēkabs, nevis tikai klausieties un lasiet. Ja domājat, ka ar klausīšanos vien paturēsiet Dieva bauslību, jūs domājat blēdīgas domas un maldināt paši sevi, nicinot savu pestīšanu.

Tas, kurš tikai klausās dievišķās bauslības vārdus bez piepildījuma darbos, līdzinās cilvēkam, kurš skata savas esības seju spogulī. Lasīt tālāk…

Dievkalpojums 6. Lieldienu svētdienā

Mātes dienā

Lk 2:41-52 Un Viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi Pashā svētkos. 42 Kad nu Viņš bija divpadsmit gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. 43 Un, kad svētku dienas bija pagājušas, tad, tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, un Jāzeps un Viņa māte to nezināja. 44 Bet tie domāja, ka Viņš esot pie ceļabiedriem; un, vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie Viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. 45 Un, kad tie Viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, lai To meklētu. 46 Un pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. 47 Un visi, kas Viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par Viņa saprašanu un Viņa atbildēm. 48 Un, Viņu ieraudzījuši, vecāki pārbijās, un Viņa māte sacīja Viņam: “Mans dēls, kāpēc Tu mums to esi darījis? Redzi, Tavs tēvs un es, mēs Tevi ar sāpēm esam meklējuši.” 49 Bet Viņš tiem atbildēja: “Kam jūs esat Mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka Man jādarbojas Sava Tēva lietās?” 50 Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu. 51 Un Viņš nogāja tiem līdzi uz Nacareti un bija tiem paklausīgs. Bet Viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. 52 Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.  Lasīt tālāk…

Mātes dienas lūgšana

Kungs, šinī dienā mēs gribam godināt un atcerēties mātes,

mēs tev pateicamies par mūsu mātēm.

Mēs pateicamies, ka tu darīji mūs dzīvus caur viņām,

viņas saņēma dzīvības dāvanu no tevis un deva to mums.

Pateicamies par upuriem, ko viņas ir nesušas

mūs iznēsājot un dzemdējot. Lasīt tālāk…

Rīta Dievvārdi un lūgšanas LR Neatkarības dienā


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 11.00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
(pagaidām nenotiek)
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
grupā
piektdien, 9.oktobrī 18.30
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov