fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir sestdiena, 13. jūlijs, 6. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Margarita, Margrieta

Svecīšu vakari 2021

Svecīšu dievkalpojumi 2021. gadā
Krustpils draudzes kapsētās

Atašienes pagastā
Atašienes kapsētā 9.okt. 15:00

Krustpilī
Kapeles kapsētā 17.okt. 16:30

Krustpils pagastā
Irbenieku kapsētā 17.okt. 14:00
Ķaupu kapsētā 17.okt. 15:00

Kūku pagastā
Catlakšu kapsētā 10.okt. 17:30
Dēļdruvu kapsētā 16.okt. 15:00
Dreimaņu kapsētā 16.okt. 15:00
Kondrātu kapsētā 10.okt. 16:30
Pupenu kapsētā 16.okt. 17:00
Skramānu kapsētā 10.okt. 14:30
Smanu  kapsētā 10.okt. 15:30
Sūnu kapsētā 16.okt. 14:00

Mežāres pagastā
Gobiņas kapsētā svētdien, 9.okt. 16:00
Ratītes kapsētā svētdien, 9.okt. 17:00

Vīpes pagastā
Ezerķiķauku kapsētā sestdien, 2.okt. 17:00
Kūrānu kapsētā sestdien, 2.okt. 16:00
Landzānu kapsētā sestdien, 2.okt. 15:00
Māsānu kapsētā sestdien, 2.okt. 14:00

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]