fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir sestdiena, 30. septembris, 17. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Menarda, Elma, Elna

Kapusvētki 2019

Kapusvētku dievkalpojumu saraksts Krustpils draudzes garīgi aprūpētajās kapsētās.

Pilsēta/nov.  Pagasts Kapsēta D. Dat. Plkst Draudze
Jēkabpils Kapeles se Krustpils
Jēkabpils nov. Ābeļu pag. Nagļu se 22.jūn. 14.00 Krustpils
Ābeļu se 22.jūn. 15.30 Krustpils
Krustpils nov. Atašienes pag. Atašienes sv Krustpils
Steķu sv Līvānu
Krustpils pag. Grīvas se Gostiņu
Irbenieku se 6.jūl. 14.30 Krustpils
Ķaupu se 6.jūl. 16.00 Krustpils
Melderes se Gostiņu
Kūku pag. Catlakšu se 13.jūl. 14.30 Krustpils
Dēļdruvu se 20.jūl. 15.00 Krustpils
Dreimaņu sv 21.jūl. 17.00 Krustpils
Kondrātu se 13.jūl. 13.00 Krustpils
Ķikuru sv Krustpils
Ķuncu sv 14.jūl. 16.30 Krustpils
Pupenu se 20.jūl. 13.30 Krustpils
Skramānu sv 13.jūl. 10.00 Krustpils
Smanu (M.Plāte) sv 14.jūl. 14.00 Krustpils
Sūnu se 13.jūl. 11.30 Krustpils
Mežāres pag. Gobiņas sv 7.jūl. 14.00 Krustpils
Ratītes sv 7.jūl. 15.30 Krustpils
Variešu pag. Antūžu se 20.jūl. 10.00 Unguru
Baltgalvju se 6.jūl. 10.00 Unguru
Bauru se 20.jūl. 11.30 Unguru
Rusuļu se 6.jūl. 11.30 Unguru
Silabebru se 22.jūn. 10.30 Unguru
Trākšu se 22.jūn. 12.00 Unguru
 Vīpes pag. Ezerķiķauku sv 21.jūl. 15.30 Krustpils
Kūrānu se 29.jūn. 16.00 Krustpils
Landzānu se 29.jūn. 14.30 Krustpils
Māsānu sv 21.jūl. 14.00 Krustpils

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]