fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir piektdiena, 24. maijs, Vasarsvētki - Svētā Gara svētki
Vārdadienu svin Marlēna, Ilvija, Ziedone

Mācītāji

Krustpils draudzē kalpojušie mācītāji

Vārds, Uzvārds Krustpils draudzē Fotogrāfija
Michael Wegner 1618 – …
Daniel von Schirren 1625–(1645?)1651
Joachim Neresius 1645(vai 1650)– …
Michael Schäffer
apglabāts Bauskā 
?– 1671.01.11.
Christof Engelbrecht (miris Pomerānijā?) 1671.08.05 – 1688.07.06?
Mathäus Michael Mittelpfort (miris 1710) -1708 Miris mērī.
Jacob Wilhelm Pusinn (dzimis Kurzemē, miris 1722 Krustpilī) 1708–1722
Abraham (Abram?) Mittelpfort (dzimis 1669 Kēnigsbergā, miris 1748 Priekulē) 1723–(1741?) 1748
Adjunkts Johann Wilhelm Scottus (dzimis Prūsijā, miris 1770 Tērvetē) 1741-1743
Adjunkts Johann Jacob Henck 1743 – 48             (1750?)-1761 (1760?)
Johann Jacob Henck 1748 – 61
Friedrich Ernst Brockhusen dzimis 1730 Cīravā, miris 1774 Krustpilī 1761–1774
Johann Christian Faber
dzimis starp 1742 un 1746 Bārtā?, miris 1816.03.22, Krustpilī
1775.01–1816
Johann Wilhelm Faber
dzimis 1795.10.19, Krustpilī, miris 1847.08.24 Ventspilī)
1816–1827
Albert Tiling (1802.06.01 – 1877.03.05) 1828–1877
Adjunkts Adolph Ferdinand Tiling (1822-1874) 1852—54

avots

Adjunkts Ulrich Oscar Grünberg 1858–1865
Adjunkts Rudolf Konrad Albert Schulz (1837 Birzgalē – 1906) 1865–1866
Adjunkts Emil Woldemar Peitan  1866–1871
Adjunkts Arthur Gottlieb Duisburg (dzimis 1843 Rīgā, miris 1902) 1871–1875
Julius Herrn. Heinrich von Raison (dzimis 1845 Lielaucē, miris 1899 Rīgā) 1875–1876
Emil Voldemar Peitan (dzimis 1837 Ļaudonā, miris ?) 1877–1878
Ulrich Oscar Grünberg (dzimis 1827.08.03 Vecdrogas muižā, miris 1888.03.18 Krustpilī) 1878.09.19–1888.02.01

1858–1865 kalpojis Krustpils draudzē kā adjunkts

avots

Reinhold Maximilian Walter (Marimilian?) 1888–1919
Adjunkts Ādams Mačulāns (dzimis 1864 Kaldabruņā, miris 1959.01.28 Eisfeldā, Tīringā, Vācijā) 1898–1900 AdamsMaculaans
Karl Alfred Jacob Lapping (dzimis 1869 Rēzeknes apriņķī, miris ?) 1901–1902
Kārlis Skujiņš 1921–1944
Jānis Rūdolfs Mēders 1944–1949
Kārlis Zviedris dz.1901 1949–1983
Erberts Bikše 1983–1989
Ingus Indāns 1989–1990
Oskars Laugalis 1990–1991
Modris Plāte 1991.10.01–2007.02.25
Ēvalds Bērziņš (dzimis 1971 Daugavpilī) 2007.02.25–

Saraksts nav pilnīgs. Ja jums ir zināms informācijas avots, kas palīdzētu sarakstu pilnīgot, lūdzu, kontaktējiet ar mums.

Krustpils nosaukumi avotos: Kreuzburg, Kluszbork, Creuzburg, litauisch Kryžbarkas, polnisch Krzyżbork

1618. gadā, kad uzcelta pirmā luterāņu baznīca
1625–1645
1645-
-1670
17./18.gs. 1671.08.05 –  1688
-1708
1708-1722
1723-1741 (1748?)
1741(1748?)–1750
1750–1760
1761–1774
1775.01–1816
1816-1827
1828-1877
1878.09.19-1888.02.01
1888–1919
1921–1944
1944–1949
1949–1983
1983–1989
1989–1990
1990–1991
1991.10.01–2007.02.25
2007.02.25-

Avoti:
Teodors Kallmeijers “Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands” (“Kurzemes evaņģēliskās baznīcas un mācītāji”, 1910)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[liturgical color]