Tēmas

Šodien ir sestdiena, 31. oktobris, vārdadienu svin Valts, Rinalds, Rinalda
20. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Reformācijas svētki 

2012. gads

Svētdienas skolas pārskats pār 2012./2013. gadu

skolotāja Alda Miezāka

  • Pagājušo mācību gadu noslēdzām, kā katru gadu – ģimenes dienā. Apliecību par mācību gada beigšanu saņēma 21 skolēns.
  • Vasarā skolēni piedalījās talkās un strādāja kopā ar pārējiem draudzes locekļiem. Bērni ir kopuši baznīcu, vākuši atkritumus tās apkārtnē un darījuši citus darbus.
  • Esam uzkāpuši baznīcas tornī un apskatījuši baznīcas zvanu.
  • 26. augustā 9 skolēni, skolotāja un vecāki braucām uz Medņiem un piedalījāmies Unguru draudzes baznīcas dienas labdarības akcijā. Uzstājāmies ar priekšnesumiem, kā arī dāvinājām trūcīgajām Medņu ģimenēm sagatavotas dāvaniņas ar dažādiem skolas piederumiem.
  • Jauno mācību gadu iesākām Pļaujas svētkos. Nodarbības notika 2x mēnesī. Tās vadīja divas skolotājas – Alda Miezāka un Dace Vališina. Svētdienas skolu iesāka 17 skolēni vecumā no 4-14 gadiem. Bērni pēc vecuma grupām nebija un nav atdalīti, jo uzskatu, ka bērniem jāmācās draudzīgi sadzīvot, tāpat, kā ir ģimenēs, palīdzot viens otram. Nodarbībās mainās uzdevumu grūtības pakāpe, atšķirībā no bērnu vecumiem. Bet ir lietas, ko visi var darīt kopā.
  • 17.novemrī 12 bērni un 2 vecāki braucām uz Rīgu, kur piedalījāmies kristīgās mūzikas festivālā „Mūzikas spārni”. 10 bērni dziedāja bērnu korī, 2 bija skatītājos. Visi apmeklēja dažādas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, iepazinās un izmēģināja spēlēt dažādus mūzikas instrumentus. Kopā noskatījāmies festivāla jubilejas svētku salūtu. Brauciena laikā apskatījām arī Skrīveru pilskalnu un svētvietu Daugavas krastā.
  • Ziemassvētkos bērni saņēma draudzes sagatavotas konfekšu paciņas. Paldies!!!
  • Pateicoties Hamiltonas draudzes ziedojumiem, tagad Svētdienas skolā ir mājas kinozāle. Ir iespēja skatīties video, klausīties mūziku, mācīties dziesmas, klausoties fonogrammas. Esam skatījušies kristīga satura mācību filmu. Es Svētdienas skolas nodarbībās varu bērniem parādīt un pastāstīt to, ko ģimenēs vecāki nekad nedarīs. Paldies tiem vecākiem, kuri to saprot un atbalsta un ļoti žēl to vecāku, kuri to nesaprot un kritizē. Hamiltonas draudzei esmu nosūtījusi pateicības vēstuli un fotogrāfijas, kur esam redzami.
  • Šā gada 17.februārī projekta „Samariešu dāvanas”  ietvaros 25 bērni piedalījās Svētdienas skolas rīkotajā pasākumā „Vislielākā dāvana”. Bērniem tika dota iespēja iepazīt Dieva mīlestību redzamā un taustāmā veidā – saņemot dāvanu kastīti. Līdz ar to tika uzsākts 12 nodarbību kurss, lai bērni iepazītu Jēzu. Tagad nodarbības notiek katru svētdienu. Apgūt nodarbības „Lielākais ceļojums” ir pieteikušies 22 skolēni.
  • Ir aptaujāti visu skolēnu vecāki un ir saņemtas atļaujas par fotogrāfiju izvietošanu baznīcā Svētdienas skolas vajadzībām. Draudzes locekļi u.c. varēs apskatīt dažādas aktivitātes, kurās esam piedalījušies.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 11.00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
(pagaidām nenotiek)
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
grupā
piektdien, 9.oktobrī 18.30
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov