Tēmas

Šodien ir sestdiena, 26. septembris, vārdadienu svin Kurts, Knuts, Gundars
15. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem 

Kārlis Skujiņš

Kārlis Skujiņš Mārča d.
Mācītājs

Dzimis 1885.g. 16.III Viļķenes pag. “Mēkšās” – miris 1959.g. Ņjūkāstlā, Austrālijā

Beidzis pamatskolu, Limbažu pilsētas pamatskolu. Ap 1906.g. strādājis pasta kantorī Kurzemē. Bijis Tirdzniecības skolas skolotājs Žagarē, Kauņas guberņā.
Pabeidzis devīto Pēterpils ģimnāziju, tad, sabiedrībai un privātpersonām piepalīdzot, iestājies Teoloģijas fakultātē Tērbatā, ko pabeidzis 1916.g.
1917.g. 31.maijā Ļaudonā iesvētīts par mācītāju.
Kā mācītājs – adjunkts nosūtīts uz Dzērbeni, vēlāk – uz Raunu un Kalsnavu, kur par mācītāju kalpoja Andrievs Niedra. Šai laikā jau ir nodibināta ģimene ar sievu Mariju. 1918.g. ģimenē piedzimst dēls Marģis.
1921.g. 12.I līdz 1944.g. 26.VII bijis Krustpils ev.lut. draudzes, garnizona un aizsargu mācītājs. Apbalvots ar Atzinības krustu. 25 darba gadu laikā Krustpils draudzē atjaunoti baznīcas mūri, jumts, tornis un baznīcas iekšiene. Baznīca ieguva arī jaunu zvanu, altāra gleznu un ērģeles. Draudzes locekļu skaits pieauga līdz 1200. 1924.g. sarakstījis Krustpils draudzes vēsturi.
1924.g. – 1930.g. arī vikārs Līvānu baznīcā.
Krustpilī piedzimst dēls Ģirts (1924.g.), miris pēc kara gūstā, meita Silvija un dēls Arnis.
1944.g. ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju (Kemnicā, Saksijā – strādājis draudzes birojā, Cvikavā, Ausbahā). 1950.g. K.Skujiņš ar sievu Mariju izceļoja uz Austrāliju (izvietošanas nometnē Grētā).
1952.g. izdevies nodibināt latviešu ev.lut. draudzi Ņūkāstlā un apmesties uz dzīvi tās priekšpilsētā (Mayfield).
K.Skujiņš apbedīts Sidnejā, Rukvudas kapsētas latviešu nodalījumā.

Avots: http://www.vilkene.lv/index.php?sad=11&id=49
http://latgalesdati.du.lv/3/16 (Atsauces Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 447. lpp.)

LatvijasKareivis58Kalpakiešu svinības Krustpilī.
Krustpils nodaļas aizsargi un aizsardzes 11. martā sarīkoja pulkveža Kalpaka piemiņas vakaru. Svinības ievada mācītājs Skujiņš ar dievkalpojumu Krustpils baznīcā. Dievkalpojumā ieradušies Krustpils garnizona priekšnieks pulkv. Dūms, virsnieki, bijušie kalpakieši, aizsargi un pārējā sabiedrība. Mācītājs Skujiņš sprediķi uzsāk vārdiem: «Uzmosties gars no senām dienām, tu gars, kas pirmiem lieciniekiem biji.» Ir trīs veidu cilvēki; cilvēki — kuri savā dzīvē daudz ļauna nodara, cilvēki — kuri piedzimst, dzīvo un nomirst, bet nebija vērts, ka tie dzimuši un dzīvojuši, jo savā dzīvē nekā nav darījuši, un beidzot cilvēki, kas dzīvē lielus, labus darbus veic. Pie pēdējiem pieder arī Kalpaks ar savu saimi.
Kalpaks dzīvoja īsu brīdi, bet daudz darba veica. Kalpaks miris, bet tā gars mūsos mīt, tas rāda mums ceļu, kuru bija uzsācis Kalpaks iet. Pēc sprediķa visi pacilāti dzied: «Turi to, kas tev ir dots, tautas druvas, ežas sargā» — «Kaut varon’s snauž, viņš dzīvs tak savā tautā. Pēc lieliem dēliem tauta vienmēr jautā. Pēc nāves viņš vēl brāļu vidū staigā. Kā dzīvā vaigā.» Dievkalpojumu kuplināja aizsardžu koris. Plkst. 20 Krustpils lauksaimnieku biedrības telpās priekšlasījums par pulkveža Kalpaka gaitām. Lasa aizsargs Lapiņš — bijušais kalpakietis. īsumā apskata nacionālās armijas tapšanu un izveidošanos. Pirmo nacionālo vienību, 1. Latvijas neatkarības rotas, Cēsu rotas, Atsevišķās jātnieku nodaļas un Atsevišķās studentu rotas formēšanos un gaitas, līdz 1919. gada 3. martā ievadītais sekmīgais uzbrukums prasīja lielo upuri — niecīgās, bet varonīgās armijas virspavēlnieka, pašaizliedzīgā varoņa dzīvību. Gadījums jeb liktenis 6. martā 1919.g. lika apklust pulkveža Kalpaka sirds pukstieniem. Priekšlasījumam sekoja teātra izrāde. Uzveda K. Zariņa drāmu «Negudrā Ģertrūde», piedaloties Nāc. teātra aktieriem Ludm. Špīlberģei, Lejiņam un Podniekam.

Avots: Laikraksts Latvijas Kareivis Nr. 58, 1934.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 10.00
(ar oktobri 11.00)
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās sāksies piektdien, 9.oktobrī 18.30
un turpmāk katru piektdienu līdz Ziemsvētkiem
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
grupā— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov