fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir otrdiena, 18. jūnijs, 3. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Madis, Alberts

Kapusvētki 2024

2024. gada kapusvētku dievkalpojumu saraksts
Krustpils, Unguru un Līvānu draudzes kapsētās.

Tuvākajā laikā būs arī vēl neierakstītie datumi un laiki. Paldies par jūsu sapratni!

Pils./Pag. Kapsēta D. Dat. Plkst Draudze
Jēkabpils Kapeles būs Krustpils
(Pilsētas būs Jēkabpils)
Ābeļu p. Nagļu se 8.jūn. 10.00 Krustpils
Ābeļu se 8.jūn. 11.30 Krustpils
Atašienes p. Atašienes būs Krustpils
Steķu būs Līvānu
Jersikas p. Iesalnieku būs Līvānu
Krustpils p. (Grīvas būs Gostiņu)
Irbenieku se 22.jūn. 14.00 Krustpils
Ķaupu se 22.jūn. 15.30 Krustpils
(Melderes būs Gostiņu)
Kūku p. Catlakšu sv 14.jūl. 15.30 Krustpils
Dēļdruvu sv 14.jūl. 14.00 Krustpils
Dreimaņu sv 16.jūn. 15.30 Krustpils
Kondrātu se 13.jūl. 15.30 Krustpils
Ķikuru se 22.jūn. 11.30 Krustpils
Ķuncu se 22.jūn. 10.00 Krustpils
Pupenu sv 16.jūn. 14.00 Krustpils
Skramānu se 15.jūn. 10.00 Krustpils
Smanu se 13.jūl. 14.00 Krustpils
Sūnu se 15.jūn. 11.30 Krustpils
Līvāni Līvānu draudzes būs Līvānu
Līvānu pilsētas būs Līvānu
Mežāres p. Gobiņas se 15.jūn. 13.30 Krustpils
Ratītes se 15.jūn. 15.00 Krustpils
Variešu p. Antūžu sv 21.jūl. 14.30 Unguru
Baltgalvju se 13.jūl. 11.30 Unguru
Bauru sv 21.jūl. 16.00 Unguru
Rusuļu se 13.jūl. 10.00 Unguru
Silabebru se 6.jūl. 10.00 Unguru
Trākšu se 6.jūl. 11.30 Unguru
 Vīpes p. Ezerķiķauku se 8.jūn. 15.30 Krustpils
Kūrānu sv 9.jūn. 14.00 Krustpils
Landzānu sv 9.jūn. 15.30 Krustpils
Māsānu se 8.jūn. 14.00 Krustpils

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]