fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir otrdiena, 18. jūnijs, 3. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Madis, Alberts

Baznīcas gads

Baznīcas liturģiskais kalendārs

 

Baznīcas svētki un svētdienas (liturģiskā krāsa)

Introits (ievads)

Vecās Derības lasījums

vēstules lasījums

evaņģēlijs

Adventa pirmā svētdiena

Uz Tevi, Kungs

Zah 9:9-10

Rm 13:11-14

Lk 21:25-33

Adventa otrā svētdiena

Ciānas tauta

Mal 3:19-24

Rm 15:4-13

Mt 11:2-10

Adventa trešā svētdiena

Priecājieties

Jer 1:4-10,17-19

Flp 4:4-7

Jņ 1:19-28

Adventa ceturtā
svētdiena

Lāsojiet, debesis

Jes 40:1-8

1Kor 4:1-5

Lk 3:1-6

Ziemsvētku priekšvakars

Šodien ziniet

Jes 11:1-10;

Rm 1:1-6

Mt 1:18-21

Ziemsvētku svētvakars

Tas Kungs sacīja

Mih 5:1-4a

Tit 2:11-15

Lk 2:1-14

Pirmie Ziemsvētki

Gaisma atspīd

Jes 9:1-6

Tit 3:4-8a

Lk 2:15-20

Otrie Ziemsvētki

Bērns mums ir dzimis

Jer 23:5-6

Ebr 1:1-12

Jņ 1:1-14

Svētdiena pēc
Ziemsvētkiem

Kad visdziļākais
klusums

Jes 63:7-9,15-16

Gal 4:1-7

Lk 2:33-40

2.svētdiena pēc
Ziemsvētkiem

Bērns mums ir dzimis

2Moz 2:1-10

1Pēt 4:12-19

Mt 2:19-23

Epifānija – Zvaigznes
diena

Redzi, nu nāk

Jes 60:1-6

Jes 2:1-5

Mt 2:1-12

1.svētdiena Epifānijas
laikā[1]

Uz visaugstākā troņa

Jes 42:1-8

Rm 12:1-6

Lk 2:41-52

2.svētdiena Epifānijas
laikā

Visa zeme pielūdz

Jes 61:1-3,6a

Rm 12:6-16

Jņ 2:1-11

3.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

Jes 49:1-6

Rm 12:17-21

Mt 8:1-13

4.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

1Moz 8:1-11

Rm 13:8-10

Mt 8:23-27

5.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

Jes 40:12-17,21-24

Rm 8:24-30

Mt 13:24-30

6.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

Dan 2:27-47

1Tes 1:2-10

Mt 13:31-35

3.sv pirms Gavēņa
laika – Septuagesima

Nāves saites ap mani
tinās

Dan 9:18,20-24

1Kor 9:24-27,10:1-5

Mt 20:1-16a

2.sv pirms Gavēņa
laika – Sexagesima

Exsurge / Celies, Kungs

Jes 55:6-11

2Kor 11:21b-12:10

Lk 8:4-15

Svētdiena pirms Gavēņa
laika – Esto mihi

Esi mums par patvērumu

1Moz 12:1-9

1Kor 13:1-13

Lk 18:31-43

Pelnu diena

Kungs, Tu esi visiem
žēlīgs

Jl 2:12-19

Zah 7:4-10

Mt 6:16-21

1.Gavēņa laika
svētdiena – Invocabit

Viņš Mani piesauc

1Moz 22:1-14a

2Kor 6:1-10

Mt 4:1-11

2.Gavēņa laika
svētdiena – Reminiscere

Piemini, Kungs, savu
žēlastību

Jes 50:4-11

1Tes 4:1-7

Mt 17:1-9

3.Gavēņa laika
svētdiena – Oculi

Manas acis

Jer 26:1-16,24

Ef 5:1-9

Lk 11:14-28

4.Gavēņa laika
svētdiena – Laetare

Priecājies, Jeruzaleme

Jes 52:7-10

Gal 4:22-5:1a

Jņ 6:1-15

1.Ciešanu laika
svētdiena – Judica

Tiesā mani, Dievs/
Tiesā mani, Dievs

Īj 33:23-28

Ebr 9:11-15

Jņ 8:46-59

2.Ciešanu laika
svētdiena – Palmarum

Tu, Kungs, neesi man tālu / Domine, ne longe

Zah 9:9-10

Flp 2:5-11

Jņ 12:12-24;

Mt 26:36-27:54

Zaļā Ceturtdiena – rīts

Dari svētu svaidāmo

2Moz 30:22-31

Jk 5:13-16

Mk 6:7-13

Zaļā Ceturtdiena –
vakars

Mēs lepojamies

1Moz 14:17-20

1Kor 11:20-32

Jņ 13:1-15

Lielā Piektdiena

Hoz 6:1-6

2Moz 12:1-11

Jņ 18:1-19:42

Lieldienu nakts

1Moz 1:1-2,4a; 2Moz
14:24-31;15:1; Jes 4:1-6; 5Moz 31:22-30;

Kol 3:1-4

Mt 28:1-7

1.Lieldienas

Augšāmcēlies es esmu

Ec 37:1-14

1Kor 5:7-8

Mk 16:1-7

2.Lieldienas

Tas Kungs mūs ievedis

2Moz 13:5-10

Ap d 10:34a, 36-43

Lk 24:13-35

Lieldienu laika
2.sv  – Dominica in albis

Kā tikko dzimuši bērni

1Moz 32:22b-32

I Jņ 5:4-10

Jņ 20:19-31

Lieldienu laika 3.sv –
Misericordia

Tā Kunga žēlsirdība

Ec 34:1-16

1Pēt 2:21b-25

Jņ 10:12-16

Lieldienu laika 4.sv –
Jubilate

Gavilē Dievam, visa
zeme

Jes 40:26-31

1Pēt 2:11-20

Jņ 16:16-23a

Lieldienu laika 5.sv –
Cantate

Dziediet tam Kungam

Jes 42:10-16

Jk 1:17-21

Jņ 16:5-15

Lieldienu laika 6.sv –
Rogate

Ar līksmu balsi

1Ķēn 3:5-15

Jk 1:22-27

Jņ 16:23b-30

Debessbraukšanas diena

Galilejas vīri

2Ķēn 2:1-12

Apd 1:1-11

Mk 16:14-20

Lieldienu laika 7.sv –
Exaudi

Uzklausi, Kungs

5Moz 34:1-8

1Pēt 4:8-11

Jņ 15:26-16:4

Vasarsvētki

Tā Kunga Gars

Jl 3

Apd 2:1-18

Jņ 14:23-31a

II Vasarsvētki

Viņš baro ar
briedušiem kviešiem

Jes 44:1-8

Apd 10:34,42-48

Jņ 3:16-21

Svētās Trīsvienības
diena

Lai top teikta

Jes 6:1-8

Rm 11:33-36

Mt 28:18-20

2.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tas Kungs ir mans
glābējs

Jes 55:1-7

1Jņ 3:13-18

Lk 14:16-24

3.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Uzlūko mani, Kungs

Jes 12:1-6

1Pēt 5:5b-11

Lk 15:1-10

4.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tas Kungs ir mans
gaišums

Rdz 3:22-32I

Rm 8:18-23

Lk 5:1-11

5.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Uzklausi, Kungs, manu
balsi

Jes 43:1-7

1Pēt 3:8-15a

Mt 5:20-26

6.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tas Kungs ir stiprums

1Moz 17:1-7

Rm 6:3-11

Mk 8:1-9

7.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Jūs visas tautas

Jl 3:1-5a

Rm 6:19-23

Mt 7:15-21

8.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Mēs pieminam Tavu
žēlastību

1Moz 3:9-19

Rm 8:12-17

Lk 16:1-8

9.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Redzi, Dievs man ir
par palīgu

Jer 7:1-11

1Kor 10:1-13

Lk 19:41-48

10.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Es piesaucu Kungu

Dan 9:1-5, 14-18

1Kor 12:1-11

Lk 18:9-14

11.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievs savā svētajā
mājoklī

Jes 29:17-24

1Kor 15:1-10

Mk 7:31-37

12.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Steidzies, ak Dievs

Jes 58:7-12

2Kor 3:4-9

Lk 10:23-27

13.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Uzlūko, Kungs

1L 29:9-21a

Gal 3:15-22

Lk 17:11-19

14.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievs, mūsu
priekšturamās bruņas

1Ķēn 17:8-16

Gal 5:16-24

Mt 6:24-34

15.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Kungs, pievērs savu
ausi

Īj 5:17-26

Gal 5:25-6,10

Lk 7:11-16

16.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Apžēlojies par mani,
ak Kungs

Jer 7:21-28

Ef 3:13-21

Lk 14:1-11

17.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tu, Kungs, esi taisns

3Moz 19:1-2, 9-18

Ef 4:1-6

Mt 22:34-46

18.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dāvini mieru, Kungs,
tiem

Mih 7:18-20

1Kor 1:4-9

Mt 9:1-8

19.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Es esmu savas tautas
pestīšana

2Moz 24:9-11

Ef 4:22-32

Mt 22:1-14

20.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Visu, ko Tu, Kungs

Jes 51:9-16

Ef 5:15-21

Jņ 4:47-54

21.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Kungs, tavās rokās ir
viss

2Sam 12:1-10,13-14

Ef 6:10-17

Mt 18:23-35

22.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Ja Tu, Kungs, gribi
noziegumus pielīdzināt

Ech 37:15-28

Flp 1:3-11

Mt 22:15-22

23.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Es domāju par jums
miera domas

Īj 19:23-27

Flp 3:17-21

Mt 9:18-26

24.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem[*]

Es domāju par jums
miera domas

Jes 49:1-6

Rm 12:17-21

Mt 8:1-13

25.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem*

Es domāju par jums
miera domas

1Moz 8:1-11

Rm 13:8-10

Mt 8:23-27

26.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem*

Es domāju par jums
miera domas

Jes 40:12-17,21-24

Rm 8:24-30

Mt 13:24-30

27.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem*

Es domāju par jums
miera domas

Dan 2:27-47

1Tes 1:2-10

Mt 13:31-35

Mūžības svētdiena

Es domāju par jums
miera domas

Jes 65:17-19, 23-25

Kol 1:9-14

Mt 24:15-35

Svināmdienas

Introits

VD

EP

EV

Jēzus Vārda došanas diena / Kunga priekšā
stādīšana 1.I

Lai Jēzus vārdā lokās visi ceļi

Jes 43:1-7

Apd 4:8-12

Lk 2:21

Mūsu Kunga Kristība 13.I[2]

Redzi, nu nāk tas Kungs

Dan 2:1-5

Kol 3:12-17

Jņ 1:29-34

Marijas Pasludināšanas diena 25.III

Varenais lielas lietas pie manis ir darījis

Jes 7:10-14

Jes 11:1-4a

Lk 1:26-38a

Jāņa Kristītāja dzimšanas diena 24.VI

Jau no mātes miesām

Jes 49:1-7

Apd 13:13-26

Lk 1:57-68, 80

Mūsu Kunga Apskaidrošanas diena 6.VIII

Tavi zibeņi apspīdēja

Dan 7:9-10, 13-14

2Pēt 1:16-19

Mt 17:1-9

Piemiņas dienas

Introits

VD

EP

EV

Sveču diena – Sv.Simeons / Kunga ievešana
templī 2.II

Mēs pieminām Tavu žēlastību

Mal 3:1-4

Ebr 2:14-18

Lk 2:22-32

Apustulis
Matijs 24.II

Kas ar asarām sēj

Jes 66:1-2

Apd 1:15-26

Mt 11:25-30

Sv. Jāzeps 19.III

Taisnais zaļo kā palma

2Sam 7:4-5a,12-14a, 16

Rm 1:1-6

Mt 1:18-21

Evanģēlists
Marks 25.IV

Kas ar asarām sēj

Jes 52:7-10

2Tim 4: 6-11,18

Mk 1:1-15

Apustuļi Filips un Jēkabs 11.V

Savās bēdās es piesaucu

Jes 30:15-21

Ef 1: 3-10

Jņ 14:1-14

Apustulis Barnaba 11.VI

Kas ar asarām sēj

Apd 11:21-26

Apd 13:1-3

Mt 10:16-22

Apustuļi Pēteris un Pāvils 29.VI

Es tiešām zinu

Apd 12:1-11

Gal 1:11-20

Mt 16:13-19

Marija Magdalēna 22.VII

Bezdievji man uzglūn

Dz 8:6-7

2Kor 5:14-17

Lk 7:36-50

Apustulis Jēkabs (vecākais) 25.VII

Kas ar asarām sēj

Jes 52:7-10

2Kor 4:7-15

Mt 20:20-23

Marijas aizmigšanas diena 15.VIII

Liela zīme

Jes 61:7-11

Gal 4:4-7

Lk 1:46-55

Apustulis Bartolomejs 24.VIII

Kas ar asarām sēj

Atkl 21: 9b-14

1Kor 12:27

Lk 6:12-19

Jāņa Kristītāja asinsliecība 29.VIII

Es runāšu par Tavām liecībām

Jes 1:17-19

Apd 13:13-26

Mk 6:17-29

Marijas dzimšanas diena 8.IX

Es priecājos

Jes 7:10-14

Atkl 12:10-16

Mt 1:1-16

Apustulis un evaņģēlists Matejs 21.IX

Taisnā mute pauž gudrību

Ech 2:8-3:11

Ef 2:4-10

Mt 9:9-13

Ercenģelis Mihaels un visi eņģeļi 29.IX

Teiciet to Kungu, Viņa eņģeļi

Joz 15:13-15

Atkl 12:7-12

Mt 18:1-11

Evanģēlists Lūka 18.X

Kas ar asarām sēj

Jes 43: 8-13 / Jes 35:5-8

2Tim 4:5-11

Lk 1:1-4, 24:44-53

Apustuļi Sīmanis un Jūda 28.X

Kas ar asarām sēj

Ef 2:19-22

Ef 4:7-12

Jņ 15: 17-25

Visu Svēto diena 1.XI

Dziedet tam Kungam

Dan 7:1-3, 15-18

Atkl 7:2-12

Mt 5:1-12

Apustulis Andrejs 30.XI

Kas ar asarām sēj

Ech 3:16-21

Rm 10:10-18

Mt 4:18-22

Apustulis Toms 21.XII

Kas ar asarām sēj

1Kor 2:1-10

Ef 2:19-22

Jņ 20:24-29

Diakons un martīrs Stefans 26.XII

Lieli kungi gan sēd

Atkl 7:9-17

Apd 6:8-7:2a, 51-59

Mt 23:34-39

Apustulis un evaņģēlists Jānis 27.XII

Kas ar asarām sēj

1Moz 1:1-5, 26-31

1Jņ 1:1-40

Jņ 21:19-25

Bezvainīgie bērni, martīri 28.XII

Kas ar asarām sēj

Atkl 14:1-5

1Pēt 4:12-19

Mt 2:13-18

svināmās un piemiņas dienas

Introits

VD

EP

EV

Ģimenes diena (maija mēneša otrā svētdiena)

Tu, Kungs, esi mana cerība

5Moz 5:16

Kol 3:12-17

Lk 2:41-52

Tautas sēru diena 14.VI

Viņi aiziet un raud

Jes 53:4-5

5Moz 4:9 / Ebr 10:32

Lk 12:4-5

Bīskaps Meinards 14.VIII

Cik mīlīgi ir kalnos

Jes 61:1-3

1Pēt 5:1-4

Mt 28:16-20

Bībeles svētki 30.IX

 

 

 

 

Pļaujas svētki (oktobra mēneša pirmā
svētdiena)

Visu acis gaida

5Moz 8:7-18

1Tim 6:6-11

Jņ 4:31-42

Reformācijas diena 31.X

Es runāšu par Tavām liecībām

Rm 1:13-17

Atkl 14:6-7

Jņ 2:13-22

Latvijas neatkarības proklamēšanas diena 18.XI

Svētīga ir tā tauta

Jes 26:1b-4

Ef 6:10-19

Mt 20:25-28

Vecgada diena

Bērns mums ir dzimis

Jes 51:1-6

Rm 8:31-39

Lk 12:35-40

 

 


[1]Ja Mūsu Kunga kristību nesvin 13.I, tad to svin Epifānijas laika 1.svētdienā

[2]Ja Mūsu Kunga kristību nesvin 13.I, tad to svin Epifānijas laika 1.svētdienā

 


[*]Šī svētdiena nav katru gadu

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[liturgical color]