Tēmas

Šodien ir piektdiena, 23. aprīlis, vārdadienu svin Jurģis, Juris, Georgs
3. svētdiena/nedēļa Lieldienu laikā 

Baznīcas gads

Baznīcas liturģiskais kalendārs

 

Baznīcas svētki un svētdienas (liturģiskā krāsa)

Introits (ievads)

Vecās Derības lasījums

vēstules lasījums

evaņģēlijs

Adventa pirmā svētdiena

Uz Tevi, Kungs

Zah 9:9-10

Rm 13:11-14

Lk 21:25-33

Adventa otrā svētdiena

Ciānas tauta

Mal 3:19-24

Rm 15:4-13

Mt 11:2-10

Adventa trešā svētdiena

Priecājieties

Jer 1:4-10,17-19

Flp 4:4-7

Jņ 1:19-28

Adventa ceturtā
svētdiena

Lāsojiet, debesis

Jes 40:1-8

1Kor 4:1-5

Lk 3:1-6

Ziemsvētku priekšvakars

Šodien ziniet

Jes 11:1-10;

Rm 1:1-6

Mt 1:18-21

Ziemsvētku svētvakars

Tas Kungs sacīja

Mih 5:1-4a

Tit 2:11-15

Lk 2:1-14

Pirmie Ziemsvētki

Gaisma atspīd

Jes 9:1-6

Tit 3:4-8a

Lk 2:15-20

Otrie Ziemsvētki

Bērns mums ir dzimis

Jer 23:5-6

Ebr 1:1-12

Jņ 1:1-14

Svētdiena pēc
Ziemsvētkiem

Kad visdziļākais
klusums

Jes 63:7-9,15-16

Gal 4:1-7

Lk 2:33-40

2.svētdiena pēc
Ziemsvētkiem

Bērns mums ir dzimis

2Moz 2:1-10

1Pēt 4:12-19

Mt 2:19-23

Epifānija – Zvaigznes
diena

Redzi, nu nāk

Jes 60:1-6

Jes 2:1-5

Mt 2:1-12

1.svētdiena Epifānijas
laikā[1]

Uz visaugstākā troņa

Jes 42:1-8

Rm 12:1-6

Lk 2:41-52

2.svētdiena Epifānijas
laikā

Visa zeme pielūdz

Jes 61:1-3,6a

Rm 12:6-16

Jņ 2:1-11

3.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

Jes 49:1-6

Rm 12:17-21

Mt 8:1-13

4.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

1Moz 8:1-11

Rm 13:8-10

Mt 8:23-27

5.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

Jes 40:12-17,21-24

Rm 8:24-30

Mt 13:24-30

6.svētdiena Epifānijas
laikā*

Pielūdziet Dievu

Dan 2:27-47

1Tes 1:2-10

Mt 13:31-35

3.sv pirms Gavēņa
laika – Septuagesima

Nāves saites ap mani
tinās

Dan 9:18,20-24

1Kor 9:24-27,10:1-5

Mt 20:1-16a

2.sv pirms Gavēņa
laika – Sexagesima

Exsurge / Celies, Kungs

Jes 55:6-11

2Kor 11:21b-12:10

Lk 8:4-15

Svētdiena pirms Gavēņa
laika – Esto mihi

Esi mums par patvērumu

1Moz 12:1-9

1Kor 13:1-13

Lk 18:31-43

Pelnu diena

Kungs, Tu esi visiem
žēlīgs

Jl 2:12-19

Zah 7:4-10

Mt 6:16-21

1.Gavēņa laika
svētdiena – Invocabit

Viņš Mani piesauc

1Moz 22:1-14a

2Kor 6:1-10

Mt 4:1-11

2.Gavēņa laika
svētdiena – Reminiscere

Piemini, Kungs, savu
žēlastību

Jes 50:4-11

1Tes 4:1-7

Mt 17:1-9

3.Gavēņa laika
svētdiena – Oculi

Manas acis

Jer 26:1-16,24

Ef 5:1-9

Lk 11:14-28

4.Gavēņa laika
svētdiena – Laetare

Priecājies, Jeruzaleme

Jes 52:7-10

Gal 4:22-5:1a

Jņ 6:1-15

1.Ciešanu laika
svētdiena – Judica

Tiesā mani, Dievs/
Tiesā mani, Dievs

Īj 33:23-28

Ebr 9:11-15

Jņ 8:46-59

2.Ciešanu laika
svētdiena – Palmarum

Tu, Kungs, neesi man tālu / Domine, ne longe

Zah 9:9-10

Flp 2:5-11

Jņ 12:12-24;

Mt 26:36-27:54

Zaļā Ceturtdiena – rīts

Dari svētu svaidāmo

2Moz 30:22-31

Jk 5:13-16

Mk 6:7-13

Zaļā Ceturtdiena –
vakars

Mēs lepojamies

1Moz 14:17-20

1Kor 11:20-32

Jņ 13:1-15

Lielā Piektdiena

Hoz 6:1-6

2Moz 12:1-11

Jņ 18:1-19:42

Lieldienu nakts

1Moz 1:1-2,4a; 2Moz
14:24-31;15:1; Jes 4:1-6; 5Moz 31:22-30;

Kol 3:1-4

Mt 28:1-7

1.Lieldienas

Augšāmcēlies es esmu

Ec 37:1-14

1Kor 5:7-8

Mk 16:1-7

2.Lieldienas

Tas Kungs mūs ievedis

2Moz 13:5-10

Ap d 10:34a, 36-43

Lk 24:13-35

Lieldienu laika
2.sv  – Dominica in albis

Kā tikko dzimuši bērni

1Moz 32:22b-32

I Jņ 5:4-10

Jņ 20:19-31

Lieldienu laika 3.sv –
Misericordia

Tā Kunga žēlsirdība

Ec 34:1-16

1Pēt 2:21b-25

Jņ 10:12-16

Lieldienu laika 4.sv –
Jubilate

Gavilē Dievam, visa
zeme

Jes 40:26-31

1Pēt 2:11-20

Jņ 16:16-23a

Lieldienu laika 5.sv –
Cantate

Dziediet tam Kungam

Jes 42:10-16

Jk 1:17-21

Jņ 16:5-15

Lieldienu laika 6.sv –
Rogate

Ar līksmu balsi

1Ķēn 3:5-15

Jk 1:22-27

Jņ 16:23b-30

Debessbraukšanas diena

Galilejas vīri

2Ķēn 2:1-12

Apd 1:1-11

Mk 16:14-20

Lieldienu laika 7.sv –
Exaudi

Uzklausi, Kungs

5Moz 34:1-8

1Pēt 4:8-11

Jņ 15:26-16:4

Vasarsvētki

Tā Kunga Gars

Jl 3

Apd 2:1-18

Jņ 14:23-31a

II Vasarsvētki

Viņš baro ar
briedušiem kviešiem

Jes 44:1-8

Apd 10:34,42-48

Jņ 3:16-21

Svētās Trīsvienības
diena

Lai top teikta

Jes 6:1-8

Rm 11:33-36

Mt 28:18-20

2.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tas Kungs ir mans
glābējs

Jes 55:1-7

1Jņ 3:13-18

Lk 14:16-24

3.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Uzlūko mani, Kungs

Jes 12:1-6

1Pēt 5:5b-11

Lk 15:1-10

4.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tas Kungs ir mans
gaišums

Rdz 3:22-32I

Rm 8:18-23

Lk 5:1-11

5.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Uzklausi, Kungs, manu
balsi

Jes 43:1-7

1Pēt 3:8-15a

Mt 5:20-26

6.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tas Kungs ir stiprums

1Moz 17:1-7

Rm 6:3-11

Mk 8:1-9

7.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Jūs visas tautas

Jl 3:1-5a

Rm 6:19-23

Mt 7:15-21

8.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Mēs pieminam Tavu
žēlastību

1Moz 3:9-19

Rm 8:12-17

Lk 16:1-8

9.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Redzi, Dievs man ir
par palīgu

Jer 7:1-11

1Kor 10:1-13

Lk 19:41-48

10.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Es piesaucu Kungu

Dan 9:1-5, 14-18

1Kor 12:1-11

Lk 18:9-14

11.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievs savā svētajā
mājoklī

Jes 29:17-24

1Kor 15:1-10

Mk 7:31-37

12.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Steidzies, ak Dievs

Jes 58:7-12

2Kor 3:4-9

Lk 10:23-27

13.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Uzlūko, Kungs

1L 29:9-21a

Gal 3:15-22

Lk 17:11-19

14.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievs, mūsu
priekšturamās bruņas

1Ķēn 17:8-16

Gal 5:16-24

Mt 6:24-34

15.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Kungs, pievērs savu
ausi

Īj 5:17-26

Gal 5:25-6,10

Lk 7:11-16

16.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Apžēlojies par mani,
ak Kungs

Jer 7:21-28

Ef 3:13-21

Lk 14:1-11

17.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Tu, Kungs, esi taisns

3Moz 19:1-2, 9-18

Ef 4:1-6

Mt 22:34-46

18.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dāvini mieru, Kungs,
tiem

Mih 7:18-20

1Kor 1:4-9

Mt 9:1-8

19.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Es esmu savas tautas
pestīšana

2Moz 24:9-11

Ef 4:22-32

Mt 22:1-14

20.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Visu, ko Tu, Kungs

Jes 51:9-16

Ef 5:15-21

Jņ 4:47-54

21.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Kungs, tavās rokās ir
viss

2Sam 12:1-10,13-14

Ef 6:10-17

Mt 18:23-35

22.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Ja Tu, Kungs, gribi
noziegumus pielīdzināt

Ech 37:15-28

Flp 1:3-11

Mt 22:15-22

23.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Es domāju par jums
miera domas

Īj 19:23-27

Flp 3:17-21

Mt 9:18-26

24.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem[*]

Es domāju par jums
miera domas

Jes 49:1-6

Rm 12:17-21

Mt 8:1-13

25.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem*

Es domāju par jums
miera domas

1Moz 8:1-11

Rm 13:8-10

Mt 8:23-27

26.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem*

Es domāju par jums
miera domas

Jes 40:12-17,21-24

Rm 8:24-30

Mt 13:24-30

27.svētdiena pēc
Vasarsvētkiem*

Es domāju par jums
miera domas

Dan 2:27-47

1Tes 1:2-10

Mt 13:31-35

Mūžības svētdiena

Es domāju par jums
miera domas

Jes 65:17-19, 23-25

Kol 1:9-14

Mt 24:15-35

Svināmdienas

Introits

VD

EP

EV

Jēzus Vārda došanas diena / Kunga priekšā
stādīšana 1.I

Lai Jēzus vārdā lokās visi ceļi

Jes 43:1-7

Apd 4:8-12

Lk 2:21

Mūsu Kunga Kristība 13.I[2]

Redzi, nu nāk tas Kungs

Dan 2:1-5

Kol 3:12-17

Jņ 1:29-34

Marijas Pasludināšanas diena 25.III

Varenais lielas lietas pie manis ir darījis

Jes 7:10-14

Jes 11:1-4a

Lk 1:26-38a

Jāņa Kristītāja dzimšanas diena 24.VI

Jau no mātes miesām

Jes 49:1-7

Apd 13:13-26

Lk 1:57-68, 80

Mūsu Kunga Apskaidrošanas diena 6.VIII

Tavi zibeņi apspīdēja

Dan 7:9-10, 13-14

2Pēt 1:16-19

Mt 17:1-9

Piemiņas dienas

Introits

VD

EP

EV

Sveču diena – Sv.Simeons / Kunga ievešana
templī 2.II

Mēs pieminām Tavu žēlastību

Mal 3:1-4

Ebr 2:14-18

Lk 2:22-32

Apustulis
Matijs 24.II

Kas ar asarām sēj

Jes 66:1-2

Apd 1:15-26

Mt 11:25-30

Sv. Jāzeps 19.III

Taisnais zaļo kā palma

2Sam 7:4-5a,12-14a, 16

Rm 1:1-6

Mt 1:18-21

Evanģēlists
Marks 25.IV

Kas ar asarām sēj

Jes 52:7-10

2Tim 4: 6-11,18

Mk 1:1-15

Apustuļi Filips un Jēkabs 11.V

Savās bēdās es piesaucu

Jes 30:15-21

Ef 1: 3-10

Jņ 14:1-14

Apustulis Barnaba 11.VI

Kas ar asarām sēj

Apd 11:21-26

Apd 13:1-3

Mt 10:16-22

Apustuļi Pēteris un Pāvils 29.VI

Es tiešām zinu

Apd 12:1-11

Gal 1:11-20

Mt 16:13-19

Marija Magdalēna 22.VII

Bezdievji man uzglūn

Dz 8:6-7

2Kor 5:14-17

Lk 7:36-50

Apustulis Jēkabs (vecākais) 25.VII

Kas ar asarām sēj

Jes 52:7-10

2Kor 4:7-15

Mt 20:20-23

Marijas aizmigšanas diena 15.VIII

Liela zīme

Jes 61:7-11

Gal 4:4-7

Lk 1:46-55

Apustulis Bartolomejs 24.VIII

Kas ar asarām sēj

Atkl 21: 9b-14

1Kor 12:27

Lk 6:12-19

Jāņa Kristītāja asinsliecība 29.VIII

Es runāšu par Tavām liecībām

Jes 1:17-19

Apd 13:13-26

Mk 6:17-29

Marijas dzimšanas diena 8.IX

Es priecājos

Jes 7:10-14

Atkl 12:10-16

Mt 1:1-16

Apustulis un evaņģēlists Matejs 21.IX

Taisnā mute pauž gudrību

Ech 2:8-3:11

Ef 2:4-10

Mt 9:9-13

Ercenģelis Mihaels un visi eņģeļi 29.IX

Teiciet to Kungu, Viņa eņģeļi

Joz 15:13-15

Atkl 12:7-12

Mt 18:1-11

Evanģēlists Lūka 18.X

Kas ar asarām sēj

Jes 43: 8-13 / Jes 35:5-8

2Tim 4:5-11

Lk 1:1-4, 24:44-53

Apustuļi Sīmanis un Jūda 28.X

Kas ar asarām sēj

Ef 2:19-22

Ef 4:7-12

Jņ 15: 17-25

Visu Svēto diena 1.XI

Dziedet tam Kungam

Dan 7:1-3, 15-18

Atkl 7:2-12

Mt 5:1-12

Apustulis Andrejs 30.XI

Kas ar asarām sēj

Ech 3:16-21

Rm 10:10-18

Mt 4:18-22

Apustulis Toms 21.XII

Kas ar asarām sēj

1Kor 2:1-10

Ef 2:19-22

Jņ 20:24-29

Diakons un martīrs Stefans 26.XII

Lieli kungi gan sēd

Atkl 7:9-17

Apd 6:8-7:2a, 51-59

Mt 23:34-39

Apustulis un evaņģēlists Jānis 27.XII

Kas ar asarām sēj

1Moz 1:1-5, 26-31

1Jņ 1:1-40

Jņ 21:19-25

Bezvainīgie bērni, martīri 28.XII

Kas ar asarām sēj

Atkl 14:1-5

1Pēt 4:12-19

Mt 2:13-18

svināmās un piemiņas dienas

Introits

VD

EP

EV

Ģimenes diena (maija mēneša otrā svētdiena)

Tu, Kungs, esi mana cerība

5Moz 5:16

Kol 3:12-17

Lk 2:41-52

Tautas sēru diena 14.VI

Viņi aiziet un raud

Jes 53:4-5

5Moz 4:9 / Ebr 10:32

Lk 12:4-5

Bīskaps Meinards 14.VIII

Cik mīlīgi ir kalnos

Jes 61:1-3

1Pēt 5:1-4

Mt 28:16-20

Bībeles svētki 30.IX

 

 

 

 

Pļaujas svētki (oktobra mēneša pirmā
svētdiena)

Visu acis gaida

5Moz 8:7-18

1Tim 6:6-11

Jņ 4:31-42

Reformācijas diena 31.X

Es runāšu par Tavām liecībām

Rm 1:13-17

Atkl 14:6-7

Jņ 2:13-22

Latvijas neatkarības proklamēšanas diena 18.XI

Svētīga ir tā tauta

Jes 26:1b-4

Ef 6:10-19

Mt 20:25-28

Vecgada diena

Bērns mums ir dzimis

Jes 51:1-6

Rm 8:31-39

Lk 12:35-40

 

 


[1]Ja Mūsu Kunga kristību nesvin 13.I, tad to svin Epifānijas laika 1.svētdienā

[2]Ja Mūsu Kunga kristību nesvin 13.I, tad to svin Epifānijas laika 1.svētdienā

 


[*]Šī svētdiena nav katru gadu

 

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[liturgical color]