fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir pirmdiena, 4. marts, 3. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Alise, Auce

Kapusvētki 2022

2022. gada kapusvētku dievkalpojumu saraksts
Krustpils un Unguru draudzes kapsētās

Pils./Pag. Kapsēta D. Dat. Plkst Draudze
Jēkabpils Kapeles sv 26.jūn. 13.30 Krustpils
Ābeļu pag. Nagļu se 11.jūn. 10.00 Krustpils
Ābeļu se 11.jūn. 11.30 Krustpils
Atašienes pag. Atašienes sv 31.jūl. 12.00 Krustpils
(Steķu sv 3.jūl. 12.00 Līvānu)
Krustpils pag. (Grīvas se 23.jūl. 15.30 Gostiņu)
Irbenieku se 25.jūn. 13.30 Krustpils
Ķaupu se 25.jūn. 15.00 Krustpils
(Melderes se 20.aug. 15.00 Gostiņu)
Kūku pag. Catlakšu sv 3.jūl. 15.30 Krustpils
Dēļdruvu sv 3.jūl. 14.00 Krustpils
Dreimaņu sv 10.jūl. 15.30 Krustpils
Kondrātu sv 26.jūn. 16.30 Krustpils
Ķikuru sv 12.jūn. 15.30 Krustpils
Ķuncu sv 12.jūn. 14.00 Krustpils
Pupenu sv 10.jūl. 14.00 Krustpils
Skramānu se 18.jūn. 10.00 Krustpils
Smanu sv 26.jūn. 15.00 Krustpils
Sūnu se 18.jūn. 11.30 Krustpils
Mežāres pag. Gobiņas sv 19.jūn. 13.30 Krustpils
Ratītes sv 19.jūn. 15.00 Krustpils
Variešu pag. Antūžu se 9.jūl. 10.00 Unguru
Baltgalvju se 2.jūl. 10.00 Unguru
Bauru se 9.jūl. 11.30 Unguru
Rusuļu se 2.jūl. 11.30 Unguru
Silabebru se 25.jūn. 10.00 Unguru
Trākšu se 25.jūn. 11.30 Unguru
 Vīpes pag. Ezerķiķauku se 11.jūn. 15.00 Krustpils
Kūrānu se 2.jūl. 15.00 Krustpils
Landzānu se 2.jūl. 16.30 Krustpils
Māsānu se 11.jūn. 13.30 Krustpils

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]