Tēmas

Šodien ir Šodien ir otrdiena, 19. oktobris, 20. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Drosma, Drosmis, Elēna

Kunga Advents

Adventa psalms (24:7-10) sniedz šī laika noskaņu. Tur kādu gaida, tur kāds nāk, tur kādu godā par ķēniņu. Tāpēc “vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet!” (Ps 24:7) Taču šis godības Ķēniņš – pasaules Radītājs necildina Sevi. Viņš klauvē manā un tavā sirdī: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” (Atkl 3:14-22)

“Kunga Diena” ir patiesības stunda. Tur ir runa ne vairs par kaut kādām cerībām, bet par dzīvā Dieva klātbūtni. Vai Kunga Diena būs glābšanas diena vai baiļu pilna diena? Par to lasiet praviešos: Jes 2:12; Jes 13:6; Jes 49:8; Joēla 2:11; Am 5:18; Cef 1:14; Mal 3:2. Šī Kunga Diena nāks visiem laikiem un paaudzēm, jo dzīvais Dievs iet caur visiem laikmetiem un paaudzēm. Viņa diena dāvās jaunu sākumu un nākotni bez gala katram, kas Viņu ielaidīs un pieņems. Tā ir noslēpumainā Kristus atnākšana, kuru nav iespējams izmērīt ne ar kādu cilvēcisko laika mēru. Tāpēc Baznīca runā par Kunga trejādu Adventu:

  • Viņš ir atnācis! Iepriekšpasludinātais ir atnācis pasaulē. Viņš pieņēma mūsu cilvēcisko izskatu. Viņš izauga. Viņš bija kopā ar Saviem mācekļiem, mira pie krusta un kā sēkla tika likts zemē.
  • Viņš nāk arī tagad! Pestīšana ir tuvāk, nekā jebkad. Augšāmcēlušais stāv pie durvīm. Viņš vēršas pie mums Savā Vārdā. Viņš piedalās notikumu gaitā, kuri notiek manā dzīvē. Neatļaujieties savā sirdī nocietināties, kamēr vēl ir “šodien”!
  • Viņš atnāks! Šeit priekš pasaules ir ietverta liela un izšķiroša jēga. Itin kā zibens gaismas apspīdēta, visa pasaule Viņu atpazīst un atzīst, ka Jēzus Kristus ir Kungs (Fil 2). Adventa laiks ir priekštelpa. Mēs dzīvojam, tuvojoties tam brīdim, kad mēs satiksim Kungu. Mēs gaidām, ka Viņš vērsīsies pie mums un ņems mūs Savā kalpošanā. Mēs ilgojamies būt vienmēr blakus Kungam. Jānis Kristītājs bija Kristus priekštecis. Viņš sacīja: “Nāciet pie Kristus! Nožēlojiet grēkus!” Tā arī Adventa laiks ir grēknožēlas laiks. Tas ir violetā krāsā.
Avots: Никого не увидели, кроме одного Иисуса.
Советы по составлению проповедей к чтениям из Евангелий на все воскресные и праздничные дни церковного года.
СПб:. Теологическая семинария ЕЛЦ, 1998. С. 61-63.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[liturgical color]