Tēmas

Šodien ir pirmdiena, 1. marts, vārdadienu svin Ilgvars, Ivars
2. Gavēņa svētdiena/nedēļa  

Bīskapu aicinājums uz lūgšanu un gavēni!

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Ir sācies Adventa laiks, kurā gatavojamies mÅ«su Kunga Kristus piedzimÅ¡anas svētkiem. BaznÄ«cas gadā tas ir gavēņa laiks, kurÅ¡ aicina uz atgrieÅ¡anos savā sirdÄ« un uz Ä«paÅ¡u sirds un prāta tuvÄ«bu ar Dievu. GavēnÄ« lÅ«gÅ¡ana kopā ar žēlsirdÄ«bu un ar atturÄ«bu […]

Bīskaps iesvētī torni un pasniedz Uzticības vairogu

.youtube_sc iframe.yp{display:none;}The Adobe Flash Player is required for video playback.Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Iepriecināsim ğimenes atbalsta centra “Saulstari” bērniņus.

“(..) jo priecÄ«gu devēju Dievs mÄ«l.” (2.Kor.9:7)

Å .g. 24. decembrÄ« Ziemassvētku Dievkalpojumu Krustpils baznÄ«cā apmeklēs Ä£imenes atbalsta centra “Saulstari” (bērnu nama “LÄ«kumi”) bērniņi. Aicinā12m palÄ«dzēt iepriecināt bērnus. PalÄ«dzēt var ziedojot naudiņu, kādu saldumiņu vai iegādājoties dāvaniņu. Naudiņa tiks izlietota transporta izdevumiem, lai bērniņus atvestu un aizvestu, kā arÄ« gardumu paciņām un dāvaniņām. Bērniņi […]

Bīskaps apmeklēs Krustpils draudzi

10. decembrī, 2. Adventa svētdienā Krustpili apmeklēs bīskaps Einārs Alpe un plkst. 10:00 vadīs Dievkalpojumu ar pateicību par dievnama atjaunošanu, un iesvētīs atjaunoto dievnama torni. Dievkalpojumā piedalīsies Jēkabpils pašvaldības pārstāvji. Bīskaps šajā apmeklējumā arī iesvētīs draudzes kalpošanā trīs pērminderus. Pēc dievkalpojuma visi aicināti pie kafijas un tējas galda.

[…]

4. Adventa svētdiena

Ceturtā Adventa svece ir Eņģeļu svece. Tā simbolizē Pestītāja pēdējo atnākšanu godībā ar visiem eņģeļiem, lai ņemtu visus patiesi ticīgos sev līdzi uz debesīm.

3. Adventa svētdiena

TreÅ¡o Adventa sveci sauc par Ganu sveci. Tā simbolizē PestÄ«tāja atnākÅ¡anu ļaužu sirdÄ«s caur ticÄ«bu Viņa svētajam vārdam. TreÅ¡ajā Adventa svētdienā vainagā deg jau trÄ«s sveces. Trešā parasti ir rozā svece, kas izsaka prieku par Kristus Adventu (atnākÅ¡anu). Ganiem, kas naktÄ« sargāja savus lopus un izbijās no Kunga godÄ«bas spožuma, eņģelis no debesÄ«m sacÄ«ja: […]

Kunga Advents

Adventa psalms (24:7-10) sniedz Å¡Ä« laika noskaņu. Tur kādu gaida, tur kāds nāk, tur kādu godā par ķēniņu. Tāpēc “vārti, paceliet savas palodas, un topiet augstākas, jÅ«s mūžīgās durvis, lai godÄ«bas ķēniņš ieiet!” (Ps 24:7) Taču Å¡is godÄ«bas Ķēniņš – pasaules RadÄ«tājs necildina Sevi. Viņš klauvē manā un tavā sirdÄ«: “Redzi, Es stāvu durvju […]

2. Adventa svētdiena

Bētlemes svece – to aizdedz otrajā Adventa svētdienā kopā ar pirmo un tā reprezentē Jēzus, Dieva Dēla, Mesijas atnākÅ¡anu pasaulē, dzimuÅ¡u no jaunavas Marijas. Tas ir sagatavoÅ¡anās simbols sastapt Kristus Bērnu. Bētlemes simbols vienā ziņā nav iepriecinoÅ¡s – Bētlemes ļaudis jau nekā Ä«paÅ¡i negaidÄ«ja PestÄ«tāja atnākÅ¡anai tanÄ« naktÄ«, kad Viņš piedzima. Viņam pat neatradās […]

1. Adventa svētdiena

Å odien aizdedzam pirmo Adventa sveci. To sauc par Pravietojuma sveci. Tā simbolizē Vecās DerÄ«bas pravietojumus (piem., Cah 9:9-10 Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzālemes meita! Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnÄ«gs un tavs palÄ«gs, Viņš ir miermÄ«lÄ«gs, Viņš jāj uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa. Mt. 21:5; Jņ. 12:15 10 “Tad […]

Advents. Adventa izcelsme

Saskaņā ar pastāvoÅ¡o tradÄ«ciju, Advents ir liturÄ£iskais laiks, ar kuru sākas jaunais [rietumu] BaznÄ«cas gads. Tas ietver sevÄ« četras svētdienas. Pirmā Adventa svētdiena iekrÄ«t tuvākajā svētdienā Sv. apustuļa Andreja dienai (30. novembrÄ«), agrākais, 27. novembrÄ« – tad Advents ilgst 28 dienas, vēlākais, 3. decembrÄ« – tad Adventu svin tikai 21 dienu. Adventa laikā kristieÅ¡i, […]

Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

[liturgical color]