fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir trešdiena, 21. februāris, 1. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

Ģimenes svētki

Būsiet mīļi gaidīti viesi Ģimenes svētkos gada 18. maijā Krustpils luterāņu baznīcā (Rīgas ielā 211a).

Programmā:

8.30- skolēnu neklātienes konkursa darbu „Indivīds Baznīcā, Draudzē, ģimenē, sabiedrībā” izstāde (apskatāma līdz svētku beigām)

8.30-9.00- Svētku dalībnieku reģistrācija. (Antra Laitāne, Zenta Zeltiņa, Iveta Kozule)

9.00-10.15- Dievkalpojums, bērnu un ģimeņu svētīšana. (Mācītājs Ēvalds Bērziņš, u.c)

10.15- pēc svētīšanas dalībnieki dalās 4 grupās.

10.15-12.15- Vecāki un citi interesenti paliek baznīcas zālē. Rīta kafija. Lekcija par tēmu „Indivīds Baznīcā, Draudzē, ģimenē, sabiedrībā”. Lektors-Valmieras iecirkņa prāvests Romāns Kurpnieks Logins. Jautājumi, diskusijas.

10.15- bērniem jāsadalās 3 grupās (pēc izvēles).

11.45-

1. grupa iet pie bibliotēkas pie svētdienas skolas skolotājas Ingas Zālītes un viņas komandas-nodarbības notiks svētdienas skolas telpā.
2. grupa iet mazo bērnu stūrītī pie kāpnēm. Viņus uzņems Latvijas Bērnu Kristīgās izglītības Apvienības locekle Ļubova Koļesničenko un viņas kolēģe Olga Sereda. ( nodarbības notiks latviešu valodā, būs tulks).

3.grupa– (dziedātāji) pulcējas pie ieejas durvīm. Viņus sagaidīs mūzikas skolotājas Maija Ķīne, Anita Cirkmane, Kristīne Studāne Indriksone. Nodarbības notiks zem telts nojumītes Baznīcas darzā.

11.45- 12.15- muzikāla viktorīna.

12.15-13.00- mini dziesmu svētki. Dziedātāji zem telts nojumītes. Dziedās Krustpils un Jēkabpils pamatskolas un Mūzikas skolas audzēkņi.

13.00- Visi sanāk pie pusdienu galda. Kopīga lūgšana. Mielasts (bez maksas) Var paņemt no mājām cepumus, u.c pie kafijas un tējas.

 

! Lūdzam vecākus uzraudzīt savus bērnus, neļaut iet uz Daugavas krastu, kā arī, neļaut kāpt uz žoga, kokos. Ievērot klusumu priekšnesumu laikā!

Svētku organizatori: Kristīgās mācības skolotāju Metodiskā Apvienība, sadarbībā ar Krustpils luterāņu, u.c draudzēm.

Tiksimies Ģimenes svētkos!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]