fbpx
Dziesmu un lūgšanu grāmata Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir otrdiena, 18. jūnijs, 3. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Madis, Alberts

Svecīšu vakari 2022

Svecīšu dievkalpojumi 2022. gadā
Krustpils draudzes kapsētās

Atašienes pagastā
Atašienes kapsētā sestdien, 15.okt. 15.00

Krustpilī
Kapeles kapsētā svētdien, 16.okt. 16.30

Krustpils pagastā
Irbenieku kapsētā svētdien, 16.okt. 14.00
Ķaupu kapsētā svētdien 16.okt. 15.00

Kūku pagastā
Catlakšu kapsētā svētdien, 9.okt. 17.00
Dēļdruvu kapsētā sestdien, 8.okt. 15.00
Dreimaņu kapsētā sestdien, 8.okt. 16.00
Kondrātu kapsētā svētdien, 9.okt. 16.00
Pupenu kapsētā sestdien, 8.okt. 17.00
Skramānu kapsētā svētdien, 9.okt. 14.00
Smanu kapsētā svētdien, 9.okt. 15.00
Sūnu kapsētā sestdien, 8.okt. 14.00

Mežāres pagastā
Gobiņas kapsētā sestdien, 15.okt. 16:00
Ratītes kapsētā sestdien, 15.okt. 17:00

Vīpes pagastā
Ezerķiķauku kapsētā sestdien, 1.okt. 17:00
Kūrānu kapsētā sestdien, 1.okt. 16:00
Landzānu kapsētā sestdien, 1.okt. 15:00
Māsānu kapsētā sestdien, 1.okt. 14:00

6 comments to Svecīšu vakari 2022

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

9.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]