Tēmas

Šodien ir trešdiena, 3. marts, vārdadienu svin Tālavs,Tālis, Marts
2. Gavēņa svētdiena/nedēļa  

Es ticu uz Jēzu Kristu, kas … nokāpis ellē..

Kristus augšāmcelšanās. Es ticu uz Jēzu Kristu, kas … nokāpis ellē…

Kristus augšāmcelšanās ir izcils notikums pasaules vēsturē. Kristietība ar to atšķiras no jebkuras citas reliģijas. Citu reliģiju dibinātāji ir mirstīgi. Baznīcas Galva ir augšāmcēlušais Kristus. Viņš ir atjaunojis cilvēcisko dabu, pārradījis cilvēci un devis pieredzēt lietas, kuras nāk. Kad runājam par augšāmcelšanos, mēs to neatraujam no krusta un nāves. Lasīt tālāk…

Augšāmcelšanās dievkalpojums

Augšāmcelšanās svētku Dievkalpojums svētdien plkst 10.00 ar tiešraidi facebook https://www.facebook.com/evalds.berzins Dievlūdzējiem lūgums ievērot ārkārtas stāvokļa drošības noteikumus.

Lielā piektdiena. Dievkalpojums Krustpils baznīcā

Dievkalpojums Krustpils baznīcā plkst 17.00. Dievkalpojuma saturs uz lapiņas: 2020.04.12_Liturgija_LielaPiektdiena

Pūpolsvētdienā. Izdzīvošana

Lk. 19:28-40 Viņš devās tālāk uz Jeruzālemi. 29 Kad nu Viņš bija tuvu pie Betfagas un Betānijas, pie tā sauktā Eļļas kalna, tad Viņš sūtīja divus no Saviem mācekļiem, 30 tiem sacīdams: “Eita uz to ciemu, kas atrodas jūsu priekšā; tur jūs atradīsit piesietu ēzeļa kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. To atraisait un atvediet šurp. 31 Un, ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisāt, tad atbildiet: Tam Kungam viņa vajag.” 32 Un tie, kas bija sūtīti, nogāja un atrada tā, kā Viņš tiem bija sacījis. 33 Bet, kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tā īpašnieki viņiem jautāja: “Kāpēc jūs to raisāt vaļā?” 34 Bet tie atbildēja: “Tam Kungam viņa vajag.” 35 Un, aizveduši to Jēzum, tie uzklāja kumeļam savas drēbes un uzsēdināja Jēzu tam virsū. 36 Bet, Viņam jājot, tie izklāja savas drēbes uz ceļu. 37 Bet, kad Viņš tuvojās Eļļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši, 38 un sauca: “Slavēts, kas nāk, mūsu Ķēniņš, Tā Kunga Vārdā! Debesīs nu ir miers un slava augstībā.” 39 Tad kādi no farizejiem, kas bija starp ļaudīm, Viņam sacīja: “Mācītāj, apsauc Savus mācekļus!” 40 Bet Viņš atbildēja: “Es jums saku: ja šie klusēs, tad akmeņi brēks.”

Izdzīvošana. Pasaule allaž ir stāsts par izdzīvošanu. Jēzus laikā pasaule gaidīja Mesiju, Kristu, Pestītāju. Šajās dienās Lasīt tālāk…

Dievkalpošana ārkārtas apstākļos

Visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! Rm 1:7
Krustpils ev. lut. baznīcā DIEVKALPOJUMS ierastajā kārtībā atcelts līdz Lieldienām.

SVĒTDIENĀS 10.00 – 12.00
baznīca ir atvērta individuālai lūgšanai, grēksūdzei, Dievgaldam, ievērojot 2m distanci starp cilvēkiem.
Neveselie, lūdzu, palieciet mājās!

Mācītājs Ē. Bērziņš ir arī pieejams individuāli citā laikā grēksūdzei, pastorālai sarunai, jautājumiem par kristībām, Dievgaldu, iesvētībām, laulībām, bērēm u.c. pa tālr. 29107876

Ārkārtas apstākļos paturiet prātā apustuļa vārdus: Sargiet paši sevi! Ap.d 20:28

Lūgums atbalstīt draudzes darbību ar ziedojumiem arī šajā laikā.
konts ziedojumiem

KRUSTPILS EV-LUT DRAUDZE
Rīgas ielā 211a, Jēkabpils LV-5201
Reģ. Nr. 90000303102
Konts: LV11UNLA0009000701805

JUDICA – 2. Svētdiena pirms Lieldienām

056_JudicaJUDICA – Otrā svētdiena pirms Lieldienām

Kristus Ciešanu laika pirmā svētdiena

Tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem (Mt.20:28).

Lasījumi: Īj.33:23-28 / IV Moz.21:4-9; Ēbr.9:11-15; Jņ.8:46-59

A: Ec.37:1-14; Ps.130; Rom.8:6-11; Jn.11:1-45
B: Jer.31:31-34; Ps.51:1-12 / 119:9-16,17-22; Ēbr.5:5-10; Jņ.12:20-33
C: Jes.43:16-21; Ps.126; Fil.3:4b-14; Jņ.12:1-8
Dziesma: Sevi, augstais priesteri 130
Liturģiskā krāsa – violeta Lasīt tālāk…

Lūgšana pandēmijas laikā

Ārkārtas situācija

Krustpils ev. lut. baznīcā DIEVKALPOJUMS atcelts līdz Lieldienām.

Mācītājs Ē. Bērziņš ir pieejams individuāli grēksūdzei, pastorālai sarunai u.c. tālr. 29107876

Ārkārtas situācijas dēļ valstī paredzēti būtiski ierobežojumi pasākumu norisei. Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bīskapu kolēģija ir lēmusi:

1)  Sākot no sestdienas, 14. marta plkst 23.00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami.

2)  Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ir ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas uzturētos mājās.

Lūgums atbalstīt draudzes darbību ar ziedojumiem arī ārkārtas apstākļos

konts ziedojumiem
Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze
Rīgas ielā 211a, Jēkabpils LV-5202
Reģ. Nr. 90000303102
Konts: LV11UNLA0009000701805

Pelnu trešdienas dievkalpojums. Lielā Gavēņa sākums

PELNU DIENAS dievkalpojums Krustpils baznīcā trešdien, 26. februārī plkst 18.00. Tas sāksies ar baušļu lasījumu, sirdsapziņas izmeklēšanu un grēksūdzi, tālāk Dievvārdu un Dievgalda liturģija parastajā kārtībā.

Ziemsvētku dievkalpojumi

24. dec. 17:00 Ziemsvētku svētvakars

25. dec. 10:00 Kristus Piedzimšanas svētki

29. dec. 10:00 Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

5. janv. 10:00 Zvaigznes diena (pārcelta no 6.janv.)

Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

[liturgical color]