Tēmas

Šodien ir ceturtdiena, 4. jūnijs, vārdadienu svin Sindija, Sintija, Elfrīda
Vasarsvētki - Svētā Gara svētki  

Mātes dienas lūgšana

Kungs, šinī dienā mēs gribam godināt un atcerēties mātes,

mēs tev pateicamies par mūsu mātēm.

Mēs pateicamies, ka tu darīji mūs dzīvus caur viņām,

viņas saņēma dzīvības dāvanu no tevis un deva to mums.

Pateicamies par upuriem, ko viņas ir nesušas

mūs iznēsājot un dzemdējot.

Mēs pateicamies par sievietēm, kuras mūs izaudzināja,

kuras bija mūsu mātes bērnībā.

Par māti dzemdētāju, par māti adoptētāju, par vecāko māsu, par tanti,

par vecmāmiņu, par pamāti vai kādu citu,

mēs tev pateicamies par sievietēm, kas mūs turēja un baroja,

kas rūpējās par mums un ar saiem skūpstiem lika atkāpties mūsu sāpēm.

Mēs lūdzam, lai mūsu dzīvē varētu redzēt to mīlestību, ko viņas mums parādīja,

un ka viņas būtu priecīgas saukties par mūsu māmiņām.

 

Mēs lūdzam par māmiņām, kuru bērni ir izauguši.

Dod viņām prieku un gandarījumu par labo darbu.

Mēs lūdzam par māmiņām, kuras piemeklē neprognozējamas pārmaiņas.

Dod viņām mieru, lai viņas tev uzticas par nākotni.

Mēs lūdzam par grūtniecēm, kas drīz būs māmiņas.

Dod viņām pacietību un padomu nākamajos mēnešos.

Mēs lūdzam par vientuļajām māmiņām.

Dod viņām spēku un gudrību.

Mēs lūdzam par māmiņām, kuras ir materiālā pārpilnībā.

Dod viņām laiku, ko pavadīt ar savām ģimenēm.

Mēs lūdzam par māmiņām, kas audzina savus bērnus nabadzībā.

Dod viņām palīdzību un taisnīgumu.

Mēs lūdzam par pamātēm.

Dod viņām pacietību, sapratni un mīlestību.

Mēs lūdzam par māmiņām, kas ir šķirtas no saviem bērniem.

Dod viņām ticību un cerību.

Mēs lūdzam par māmiņām laulības krīzē.

Dod viņām atbalstu un izpratni.

Mēs lūdzam par māmiņām, kuras atdod savus bērnus adopcijai.

Dod viņām mieru un pārliecību, ka viņas paļaujas uz tavu  providenci.

Mēs lūdzam par mātēm, kas adoptē bērnus.

Dod viņām prieku un pateicību par tevis sniegto dāvanu.

Mēs lūdzam par sievietēm, kas domā kļūt par mātēm.

Dod viņām gudrību un izpratni.

Mēs lūdzam par sievietēm, kas izmisīgi grib vai ir gribējušas būt par mātēm.

Dod viņām žēlastību pieņemt tavu laiku.

Mēs lūdzam par sievietēm, kas ir uzņēmušās mātes lomu bērna dzīvē.

Dod viņām prieku un cieņu no citiem.

Mēs lūdzam par tiem, kuri skumst, savu māti zaudējot.

Dod viņām mieru un cerību Kristus augšāmcelšanā.

 

Kungs, mēs tev pateicamies par mātes dāvanu.

Mēs pateicamies par daudzajiem ticīgo māmiņu piemēriem Svētajos Rakstos,

kā Sāra, Lea, Rāhele, Anna, Elizabete, Priskilla, Lidija, Eunika un Loida.

Mēs pieminam šodien visas šīs sievietes,

un jo īpaši Mariju, mūsu Kunga Jēzus Kristus māti,

kurai bija drosme ticēt, lai pateiktu „jā” tavam aicinājumam.

Lai šodien šeit sapulcētās sievietes atdarinātu šos ticības piemērus.

Un būtu par paraugu visiem pārējiem, ko nozīmē būt par tavu mācekli.

Svētī viņas šajā īpašajā dienā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 10:00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS
Darbdienās 8:00

 


SVĒTDIENAS SKOLA
pagaidām
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
grupā
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov