Tēmas

Šodien ir ceturtdiena, 4. jūnijs, vārdadienu svin Sindija, Sintija, Elfrīda
Vasarsvētki - Svētā Gara svētki  

Katrai mīklai ir atminējums

Jņ 16:16-22 Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” 17 Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” 18 Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” …

Kamdēļ Kristus atkal atgādina viņiem par Savu aiziešanu un nāvi, kur drīzāk derētu to apslēpt? Viņšvingrina viņu dvēseli un dara to stingrāku. Kristus pastāvīgi atgādina skumjās lietas. Viņš mācekļus pieradina gaidīt tās nākam, nevis, ka tās pēkšņi atnāk un viņus iznīcina.

Arī Sv. Pāvils skumdina kristiešus Korintā (2Kor 7). Viņš personīgi pārmet korintiešiem viņu šaursirdību. Viņi bija slikti izturējušies pret pašu Pāvilu un citiem mācītājiem, kas bija ar viņu. Sākumā viņš pat tā kā nožēlo, ka pārmetis draudzes locekļiem. Bet tad viņš maina savas domas un saka: es nenožēloju, ka jūs apbēdināju. Kāpēc? Jo tas nesa draudzes locekļiem atgriešanās svētību. Viņi atgriezās no grēkiem, kurus Pāvils viņiem bija pārmetis.

Dievcilvēkam Jēzum Kristum, protams, nekad nekas nav jānožēlo, atšķirībā no cilvēkiem, pat vissvētākajiem.

Ievērosim, ka gan mūs personiskajā dzīvē, gan cilvēces kopīgajā vēsturē Dievs pastāvīgi skumdina un apbēdina (arī tagad pandēmijas apstākļos). Kāpēc? Lai ne skumjas, ne bēdas, ne pati nāve mūs nepārsteigtu nesagatavotus. Ne pirmais cilvēks Ādams, ne visi pārējie, arī mēs nemirstam mirklī, kad apgrēkojamies. Lai gan grēka alga ir nāve (Rom 6:23). Pat bezgrēcīgajam Jēzum Kristum bija daudz darāmā un paciešamā pirms Golgātas upurnāves. Dievs liek nāvei distancēties no cilvēka. Grēcīgajam cilvēkam arī vēl pazemīgi jāpadzīvo distancētam no Dieva. Tas glābj no tūlītējas nāves un vaiga sviedros (1Moz 3:19) liek izpētīt grēka dabu. Bet izglābt no grēka un nāves varas ir Dieva rokā. Tāpēc strādāt un lūgties – tam ir domāts mūsu mūžs. Nepietiek noskaitīt: “Stāv rakstīts: …”. Tie nav buramvārdi. Savā darbā un lūgšanās mums jāorientējas uz Kristu un Viņam pietuvinātajiem – svētajiem. Svēts nav kurš katrs, bet tas, kurš ar savu dzīvi to pierāda. No tādiem jāņem piemērs un jāklausa viņu padomam.

Tajā pašā laikā skumjām lietām Kristus pievieno arī ko iedvesmojošu. Viņš gan pateica skumjo: drīz jūs Manis vairs neredzēsit; bet piebilda arī priecīgo: drīz jūs Mani atkal redzēsit, jo Es uzkāpju pie Dieva, Kurš jums var palīdzēt. Es neeju bojā, bet mainu stāvokli; Mana šķiršanās ir neilga, bet Mana palikšana ar jums pēc tam – mūžīga. Taču viņi to nesaprata. Tāpēc dažs tad arī var brīnīties, kā viņi neizprata Viņa vārdus. Droši vien, skumjas, kas bija nomākušas viņu dvēseli, izskaloja no viņu atmiņas to, kas bija runāts, vai nesaprašana nāca par viņiem pašu vārdu neskaidrības dēļ. Tāpēc arī viņi Jēzus vārdos saklausa zināmu pretrunu: ja mēs Tevi redzēsim, tad kurp Tu dodies? Ja nu Tu aizej, tad kā mēs Tevi redzēsim? Tā viņiem likās mīkla.

Katrai mīklai ir atminējums. Pateikšu mazliet priekšā. Tas ir ietverts Dievkalpojumā. Tātad, kas tas ir: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit?

_______________________________

Jņ 16:16-22 Vēl mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani atkal redzēsit.” 17 Tad daži no Viņa mācekļiem runāja savā starpā: “Ko Viņš grib teikt ar šiem vārdiem: mazu brīdi, un jūs Manis vairs neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit, un: Es aizeju pie Tēva?” 18 Tie sacīja: “Ko Viņš ar to grib teikt: mazu brīdi? – Mēs nesaprotam, ko Viņš runā!” 19 Jēzus noprata, ka tie gribēja Viņam jautāt, un sacīja viņiem: “Vai par to jūs spriežat savā starpā, ka Es sacīju: mazu brīdi, un jūs Manis neredzēsit, un atkal mazu brīdi, un jūs Mani redzēsit? 20 Patiesi, patiesi Es jums saku: jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā. 21 Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē. 22 Arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 10:00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS
Darbdienās 8:00

 


SVĒTDIENAS SKOLA
pagaidām
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
grupā
— individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov