< ?php wp_votd(); ?>

Šodien ir trešdiena, 26. jūnijs, vārdadienu svin Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis
1. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem 

Debesbraukšanas litānija

Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Ak, Kristu, uzklausi mūs. Ak, Kristu, Savā žēlastībā uzklausi mūs.
Jēzu, godības Ķēniņ, kuru Tavi mācekļi redzēja uzbraucam debesīs: Apžēlojies par mums.
Tu, kas esi sēdies godībā pie Tēva labās rokas: Apžēlojies par mums.
Tev ir dota visa vara debesīs un virs zemes un Tu valdi mūžīgi: Apžēlojies par mums.
Tu, kuru pielūdz visi Dieva eņģeļi: Apžēlojies par mums.
Tu, kas esi atvēris Dieva valstību visiem, kas tic: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš vari pilnīgi izglābt tos, kuri caur Tevi nāk pie Dieva: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš solīji mums dot, ko vien mēs lūgsim Tavā vārdā: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš esi klātesošs miesā un asinīs Altāra sakramentā: Apžēlojies par mums.

Tu, kurš esi aizgājis mums vietu sagatavot: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš nāksi vēlreiz godībā – tiesāt dzīvos un mirušos: Apžēlojies par mums.
Tu, kurš ņemsi mūs pie Sevis, lai kur Tu esi, būtu arī mēs: Apžēlojies par mums.

Ar Savu godības pilno augšāmcelšanos un debesbraukšanu, izglāb mūs, Kungs.
Ar Savu visspēcīgo aizlūgšanu, izglāb mūs, Kungs.
Ar savu uzvarām vainagto majestāti un varu, izglāb mūs, Kungs.

Ka mēs, kas ar Tevi esam augšāmcēlušies, savas domas vērstu uz augšu, ne uz zemes lietām: uzklausi mūs, labais Kungs.
Ka mēs būtu svēti un nevainojami Tavā priekšā mīlestībā: uzklausi mūs, labais Kungs.
Ka mēs turētu Tavus baušļus un paliktu Tavā mīlestībā: uzklausi mūs, labais Kungs.
Ka Tu paliktu ar mums Mierinātāja (Aizstāvja) spēkā: uzklausi mūs, labais Kungs.
Ka mums būtu miers Tevī: uzklausi mūs, labais Kungs.
Ka Tu izlietu Savu Svēto Garu pār Savu Baznīcu: uzklausi mūs, labais Kungs.

Augšāmcēlušais un debesīs uzbraukušais Kungs Jēzu Kristu, mēs zinām, ka Tu esi sēdies pie Tēva labās rokas godībā. Sūti mums Savu Svēto Garu, ka arī mēs tiktu stiprināti, lai pazītu Tavu pastāvīgo klātbūtni pie mums, kā Tu apsolīji palikt pie mums līdz pasaules galam. To lūdzam Tavā vārdā, kas dzīvo un valdi līdz ar Tēvu un Svēto Garu, viens Dievs, tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dievkalpojums
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā

———————

Svētdienas skola
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

———————

Kristības/iesvētības
grupā Katehēzes dievkalpojums (mācības pamati) no 26.aprīļa piektdienās 17:30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a (oktobris – maijs)
— individuāli.
Pieteikties pie mācītāja

———————

Sarunas par Bībeli
2. un 4. mēneša otrdienā 18:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

———————

Kristīgo sievu vakars
1. un 3. mēneša ceturtdienā 19:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

———————

Dievnama sakopšana
Sestdienās plkst. 10:00 Atbildīgais: Ineta Salmiņa tālr.: 27194271, 29898903