fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir ceturtdiena, 2. februāris, 4. Svētdiena/nedēļa pēc Zvaigznes dienas
Vārdadienu svin Spīdola, Sonora

Diecēzes draudžu diena, programma

2016_DDD“Tava ceļasoma“

Kad? Kur?sestdien, 30. jūlijā, Līvānos

Kas tur būs?– dievkalpojums / lekcijas /  aktīva darbošanās / koncerts / u.c.

Vai arī bērniem?– bērniem būs paralēla programma

Cik maksā? – 5 eur / personai (iekļautas pusdienas, launags)

Kur pieteikties? – pie savas draudzes mācītāja vai pa tālr. 26840337 līdz 25. jūlijam.

9 : 00 reģistrēšanās (Līvānu ev. lut. baznīcā)
10 : 00 dievkalpojums
11 : 15 atklāšana
11 : 45 lekcija (Līvānu kultūras nams)
13 : 15 pusdienas
14 : 00 lekcija (Līvānu kultūras nams)
15 : 30 koncertuzvedums (Līvānu kultūras nams)
16 : 30 diecēzes kauss (Līvānu skolas stadions)
17 : 45 diecēzes ziņas (Līvānu kultūras nams)
18 : 15 svētbrīdis (Līvānu ev.lut.baznīca)
18 : 45 sadraudzība

Vakara sadraudzībai lūgums paņemt līdzi groziņus. Sadraudzības laikā draudzēm ir iespēja rādīt priekšnesumus, prezentācijas ( dziesmas, dejas, skeči, utml.)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]