fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir trešdiena, 21. februāris, 1. Gavēņa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

Nobalso par Bībeles takas projekta finansēšanu Alūksnē

Ta_Sveta_GramataProjekts pirmo kārtu ir izgājis un nodots tautas balsojumam. Kā viens no nosacījumiem minēts – jābūt vismaz 500 balsojumiem.

Ar īso anotāciju iespējams iepazīties, un arī nobalsot www.lmt.lv/lmtlatvijai sadaļā Alūksne, izvēloties 11.pozīciju. Šajā portālā var nobalsot divkārt – autorizējoties gan caur facebook, gan caur draugiem.lv. Trešā iespēja, nosūtot SMS uz nr.1668 ar tekstu: Aluksne 11.

Tā kā šis projekts, mūsuprat, ir nozīmīgs ne tikai alūksniešiem, bet ikvienam kristietim, uzdrošināmies Jūs uzrunāt un aicināt nobalsot par šo projektu. 

Griežamies pie Jums un Jūsu līdzgaitniekiem – Dieva bērniem, kuri ir gatavi sekot Dieva norādījumam – Ps. 96:3 Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem! (Mateja 24:14 Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām)

Esam izstrādājuši un iesnieguši LMT finansējumam projektu “Izglītojoša tūrisma taka “12 soļi Lielajā gudrību grāmatā”” (priekš kristiešiem – Bībeles taka). Ideja – dot iespēju tūristiem/ceļotājiem iepazīt Bībeles patiesības, kuras būs izvietotas trīs valodās pie atbilstošiem objektiem.

Alūksnē ir Bībeles muzejs, Alūksnē ir Glika tulkotā Bībele un viņa stādītie ozoli, bet ar šo projektu Bībele būs atvērta visplašākajam lasītāju lokam –  ikvienam ceļiniekam, ikvienam garāmgājējam.

 

PS. Pielikumā – priekšstatam, ieskats projekta izvēlētajos tekstos,  kas vēl tiek precizēti un saskaņoti ar vietējo draudžu mācītājiem.

Pielikums

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

SVĒTDIENAS SKOLA 1. un 3. mēneša svētdienā plkst. 11:00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

Katehēze 2023 ieraksts

RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

DIEVNAMA SAKOPŠANA 

Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]