Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir svētdiena, 23. janvāris, 3. Svētdiena/nedēļa pēc Zvaigznes dienas
Vārdadienu svin Strauta, Grieta

Litānija Lielajā Gavēnī

Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!
Kristu, pievērsies mums! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Debesu Tēvs, apžēlo mūs!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, – apžēlo mūs!
Dievs Svētais Gars, – apžēlo mūs!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, – apžēlo mūs!

Ak, Dievs, Tu, no Kura viss labais nāk, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kas žēlīgi pieņem tos, kas no visas sirds pievēršas Tev gavēnī un lūgšanā, apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kuram labpatīk atlaist grēkus savai tautai, kad tā gavē un lūdzas, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kas biji Daniela aizstāvis, kad viņš gavēja un lūdzās lauvu bedrē, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kuram labpatika atlaist grēkus Ķēniņam Dāvidam, kad viņš gavēja un zemojās Tavā priekšā, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kuram labpatika dot mums paraugu ar Savu četrdesmit dienu gavēni, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kas svētīji un izredzēji par Apustuli gavētāju un dievlūdzēju Pāvilu, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kas paredzēji četrdesmit dienu gavēni, lai ļaudis atgrieztos un nožēlotu grēkus, – apžēlo mūs!
Ak, Dievs, Tu, Kas esi gatavs gavēņa laikā apveltīt mūs ar īpašu žēlsirdību un labām dāvanām, – apžēlo mūs!

Esi mums žēlīgs, piedod mums, Kungs!
Esi mums žēlīgs, uzklausi mūs, Kungs!

No visāda ļaunuma atpestī mūs, Kungs!
No Tavām dusmām – atpestī mūs, Kungs!
No Tavu baušļu pārkāpšanas – atpestī mūs, Kungs!
No katra netikuma un sliktiem ieradumiem – atpestī mūs, Kungs!
No katras pārmērības ēdot un dzerot – atpestī mūs, Kungs!
No nešķīstības gara – atpestī mūs, Kungs!
No brāļu mīlestības aizskaršanas – atpestī mūs, Kungs!
No slinkuma Tev kalpot – atpestī mūs, Kungs!
No pašapmierinātības – atpestī mūs, Kungs!
No vilcināšanās atgriezties no grēkiem un no cietas sirds – atpestī mūs, Kungs!
No mūžīga nosodījuma – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavu Gavēni un Krustu – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavu izsalkumu un slāpēm – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavu vientulību – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavu nomodu un lūgšanām – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavu trīskāršo kārdināšanu – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavām mokām – atpestī mūs, Kungs!
Caur Tavu Asins Upuri, par mums pie Krusta upurētu – atpestī mūs, Kungs!

Mēs, grēcīgie, Tevi lūdzam: uzklausi mūs, Kungs!
Mēs, grēcīgie, Tevi lūdzam – apžēlo mūs, Kungs!
Mēs, grēcīgie, Tevi lūdzam – piedod mums, Kungs!

Lai Tev labpatīk, Kungs, šajā Lielajā Gavēnī šķīstīt no grēkiem visus Baznīcas locekļus, – Tevi lūdzam: uzklausi mūs, Kungs!
Lai Tev labpatīk, Kungs, aizvest mūs pie patiesas grēknožēlas, – Tevi lūdzam: uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, piedod mums, Kungs!
Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, apžēlo mūs, Kungs!

Parādi mums, Kungs, Savu žēlsirdību un dāvini mums pestīšanu.

Lūgsim. Dievs, Tu, Kas Pats mums pavēlēji gavēt, lūgties un dot žēlastības dāvanas kā zāles no grēkiem. Pieņem mūsu patiesās skumjas par pārkāpumiem, kas nospiež mūsu sirdsapziņu, un stiprini mūs paļāvībā uz Tavu Dievišķo Žēlsirdību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS --grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 

id un parole

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI 14. janvārī, trešdien, 18.00

id un parole

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA(pagaidām nenotiek) Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color]