Tēmas

Šodien ir sestdiena, 6. marts, vārdadienu svin Vents, Centis, Gotfrīds
2. Gavēņa svētdiena/nedēļa  

Bībeles svētki un pirmā kristīgās mācības olimpiāde Jēkabpilī

DSCF4933Fotoalbums
Pavasaris ir laiks, kad skolās mācību gads tuvojas noslēgumam. Lai izvērtētu paveiktā darba rezultātus, tiek rīkotas dažāda veida sacensības, olimpiādes, skates, konkursi.

14. martā Krustpils pamatskolā pulcējās Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Krustpils novadu skolu trešo klašu skolēni Bībeles svētkos, kuru ietvaros norisinājās kristīgās mācības olimpiāde. To organizēja kristīgās mācības skolotāju Metodiskā apvienība. Viesus sirsnīgi sagaidīja skolas direktore Vija Stiebriņa, skolotājas Leontina Podniece, Antra Leitāne un vairāki skolas audzēkņi. Viņi iepazīstināja dalībniekus ar svētku norises vietu.

Krustpils pamatskolas direktore iepazīstināja klātesošos ar svētku programmu.

Bībeles svētki sākās ar svētbrīdi. To vadīja Krustpils ev.-lut. draudzes mācītājs Ēvalds Bērziņš.  Svētku dalībnieki ar lielu gandarījumu klausījās skolotājas Maijas Kines komponētās dziesmas viņas audzēkņu izpildījumā. Mācītājs uzrunāja svētku dalībniekus ar apustuļa Pāvila vārdiem: „Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir visādi atturīgs – viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu .” (1. Kor.  9,24-27). Svētajos Rakstos ir sacīts, ka tie, kas tic uz Jēzu Kristu, saņems nevīstošu  dzīvības vainagu. Lai piedalītos olimpiādē un saņemtu lauru vainagu, sportistiem ir daudz jātrenējas, jānorūdās, jāatsakās no daudzām lietām. Tiem, kas grib saņemt  dzīvības vainagu, ir  jābūt stipriem ticībā uz Dievu, uz Pestītāju Jēzu Kristu, jācīnās pret kārdinājumiem, pret grēku. Mācītājs novēlēja olimpiādes dalībniekiem un visiem klātesošiem nepagurt turēt Kristus pacietības mācību, lai ļaunais to neatņem, dzīvot saskaņā ar šo mācību. Jēzus Kristus apsola: „Es nākšu drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.” (Jņ. atkl. 3,11).

Jēkabpils novadu Izglītības un kultūras pārvaldes Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Brigita Užule savā uzrunā paziņoja bērniem, ka viņi ir pilsētas un novadu vēsturiska notikuma dalībnieki, proti: šī ir pirmā kristīgās mācības olimpiāde. Līdz ar to 24 trešo klašu skolēnu vārdi tiks ierakstīti pārstāvēto novadu un Jēkabpils pilsētas vēsturē.

Apsveikumiem sekoja olimpiādes dalībnieku nopietnais darbs: jāizvērtē rīcības atbilstība Dieva baušļiem konkrētā situācijā, jāprot lietot Bībeli, atrast norādītās Rakstu vietas, atrisināt krustvārdu mīklas… .

Pēc godam paveiktā darba visi devāmies uz ēdnīcu.  Pēc kopīgi dziedātas pateicības lūgšanas „Dievam – visa Devējam” ļoti labi garšoja saimnieču sarūpētās pusdienas. Bet kad vēderiņi bija pilni, varējām iepazīties ar skolas vēsturi, ar tās telpām. Daudzi bija lasījuši presē vai dzirdējuši no vecākiem par tā saucamo „džungļu sienu” Krustpils skolā. Kas tā tāda ir? Un nu tā ir mūsu acu priekšā. Kā lai nepamēģina uzrāpties šādā sienā? Tas taču ir īstais alpīnistu sports. Drosmīgo vidū bija gan zēni, gan meitenes.

Kamēr tika vērtēti olimpiādes dalībnieku veiktie darbi, skolotājas Leontinas Podnieces vadībā bērni noskatījās multiplikācijas videofilmas no sērijas „Supergrāmata”. Pēc tam izvērtās interesantas sarunas par filmās skartām tēmām, saistot tās ar mūsdienu dzīvi: par Ādama un Ievas dzīvi Paradīzē un vai mums kādreiz būs iespēja dzīvot Paradīzē, kā Ādama un Ievas grēkā krišana ir ietekmējusi pēcnācēju dzīvi un vai mūsu grēki ietekmē mūsu pēcnācēju dzīvi, kāpēc Ādams un Ieva pēc apgrēkošanās slēpās no Dieva un vai var paslēpties no Dieva? u.c.

Beidzot sagaidīts bija arī olimpiādē gūto rezultātu paziņojums. Vērtētājas atzīst, ka bērni ir godam centušies. Godalgas ir nopelnījuši: Deniss Golubevs (2. vsk., skolotāja Svetlana Jekaraševa) – 3. vieta, Anete Upīte un Kitija Geidāne (Zasas vsk., sk. Ģertrūde Avotiņa) – 3. vieta, Lelde Bravacka (Viesītes vsk., sk. Baiba Masuleviča) – 3. vieta, Anita – Sindija Skrupska (Liepenes psk., sk. Inga Zālīte) – 3. vieta, Valērija Ruta Hartmane (Krustpils psk., sk. Leontina Podniece) – 2. vieta, Elfa Miezāka un Estere Freimane (Jēkabpils psk., sk. Mirdza Bērziņa) – 1. vieta. Atzinības raksti tiek piešķirti 9 dalībniekiem: Betijai Rubinai, Diānai Gabranovai un Santai Veikšānei (Atašienes vsk., sk. Sandra Kaļeiņikova), Evai Stradiņai (Liepenes psk. sk. Inga Zālīte), Elizabetei Balodei (Salas vsk. sk. Anita Cīrule), Annai Vasulei (Rubenes psk., sk. Ilze Setkovska), Raivo Aleksejevam (Zasas vsk., sk. Ģertrūde Avotiņa), Edvīnam Aleksandram Jaunzemam (Jēkabpils 2. vsk., sk. Jeļena Jaskova), Zanei Zemītei (Jēkabpils 3. vsk., sk. Iveta Kozule).

Visiem olimpiādes dalībniekiem un kristīgās mācības skolotājām pateicamies par ieguldīto svētīgo darbu.

Mīļu paldies sakām Krustpils pamatskolas kolektīvam un direktorei Vijai Stiebriņai, skolotājām Maijai Kinei, Leontinai Podniecei, Antrai Leitānei par viesmīlību, par visām rūpēm un gādību par mums, skolas saimniecēm par garšīgajām pusdienām, pīrāgiem un kafiju.

Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu kristīgās mācības skolotāju MA vadītāja Mirdza Bērziņa

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

[liturgical color]