fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir ceturtdiena, 19. maijs, 5. svētdiena/nedēļa Lieldienu laikā
Vārdadienu svin Sibilla, Teika, Lita

Vīru vokālais ansamblis “Kalsnava” Krustpilī

4. Adventā Krustpils ev. lut. baznīcā viesosies Vīru vokālais ansamblis “Kalsnava”.

Vīru vokālais ansamblis „Kalsnava” ir kolektīvs ar bagātām dziedāšanas tradīcijām, kurš ne reizi vien Valsts mēroga dziedāšanas skatēs ir demonstrējis savu dziedātprasmi.

Kolektīva darbības pamatā ir kopā sanākšanas prieks dziedāt jau kopš 1987. gada rudens.

Sākumā kolektīvs darbojās kā Meža pētīšanas stacijas „Kalsnava” darbinieku ansamblis, laikiem mainoties , vīru ansambli pārņēma Kalsnavas pašvaldība. Visu šo ilgo dziedāšanas laiku kolektīva vadītāja ir Marita Vaivode. Šobrīd ansamblī dzied vīri no daudzām vietām – no Kalsnavas, Veckalsnavas,

Vestienas, Pļaviņām. Spēcīga ir dziesmas mīlestība, kas dziedātājus vieno gan mēģinājumu, gan koncertēšanas reizēs.

Ansambļa repertuārs ļoti daudzveidīgs. Pārsvarā gan laicīga rakstura dziesmas. Tomēr īpaša vieta ansambļa muzicēšanā ir Ziemassvētku dziesmām un dziedāšanai baznīcā.

Kā skaista tradīcija – katru gadu Ziemassvētku laikā dziedāt kādā no Latvijas Dievnamiem. Vīru balsis ir skanējušas Vietalvas, Aizkraukles, Kokneses, Gostiņu , Rīgas baznīcās.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā otrdien, piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

 


SVĒTDIENAS SKOLA(pagaidām nenotiek) Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

 


DIEVNAMA SAKOPŠANA 
Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]