Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir Šodien ir sestdiena, 4. decembris, 2. Adventa svētdiena/nedēļa
Vārdadienu svin Baiba, Barba, Barbara

LELB 25. Sinode

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 25. Sinode notika 2010. gada  3. un 4. decembrī Rīgas Lutera baznīcā, Rīgā, Torņkalna iela 3/5.

LELB 25. Sinodes dalībnieki

No Sinodes Mandātu komisijas protokola (vadītājs māc. Juris Morics):
Uz LELB 25. Sinodi ieradušies 390 dalībnieki, kas ir 75% no visiem uz Sinodi aicinātajiem dalībniekiem. To vidū ir 217  draudžu pārstāvji, 108 garīdznieki, 25 Virsvaldes locekļi, 3 Revīzijas komisijas locekļi, 11 evaņģēlisti un 10 draudzēs nekalpojošie garīdznieki. No Sinodes dalībniekiem balsstiesības saskaņā ar LELB Satversmi ir 353 sinodāļiem, kas sastāda 91% no Sinodes dalībnieku kopējā skaita.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā
 
 
KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS --grupā piektdien, 18.30 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
-- individuāli Pieteikties pie mācītāja
 
RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS
 
SVĒTDIENAS SKOLA(pagaidām nenotiek) Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)
 
SARUNAS PAR BĪBELI (pagaidām nenotiek)
 
KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)
 
Dievnama sakopšana 
[liturgical color]