fbpx
Baznīcas DZIESMU UN LŪGŠANU GRĀMATA

Tēmas

Šodien ir ceturtdiena, 19. maijs, 5. svētdiena/nedēļa Lieldienu laikā
Vārdadienu svin Sibilla, Teika, Lita

Valsts prezidenta apsveikums Lieldienās

prezidentsValsts prezidents Valdis Zatlers nosūtījis apsveikumu Lieldienās Latvijas luterāņu, katoļu, pareizticīgo, baptistu un vecticībnieku baznīcām, sveicot šajos svētkos baznīcu vadītājus, draudžu ganus un draudžu locekļus.

Apsveikumā Valsts prezidents raksta: „Šajā klusajā pārdomu nedēļā, dodoties pretim Lieldienu noslēpumam, izlīgsim, piedosim kļūdas un dalīsimies mīlestībā cits ar citu, un saglabāsim Gavēņa laika labās apņemšanās visa gada garumā.

Lai Lieldienu notikumi, kad pie krusta paceltais un augšāmcēlušais Jēzus Kristus dāvāja cilvēkiem jaunu cerību, mūsu sirdīs ienes patiesu prieku un vairo cerību labajam. Pavasaris pirms 20 gadiem mums nesa ilgi gaidīto brīvību. Lai arī šogad Lieldienu labā vēsts veicina mūsu vienotību un saliedētību kopīgu mērķu sasniegšanai. Lai šis īpašais gaismas un visa atdzimšanas laiks iedvesmo mūs labiem darbiem!

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Patiesā cieņā,
Valdis Zatlers,
Rīgā, 2010. gada 1. aprīlī”

Avots: www.lelb.lv

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


DIEVKALPOJUMS Svētdienās 11.00 un svētku dienās izziņotajā laikā


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS (LAUDES)

7.00 darbdienās

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās
--grupā otrdien, piektdien, 18.00 Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

-- individuāli
Pieteikties pie mācītāja

 


SARUNAS PAR BĪBELI
trešdien, 18.30

ID: 641 978 9422
Parole: 4NaHAU

 


SVĒTDIENAS SKOLA(pagaidām nenotiek) Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS (pagaidām nenotiek) 1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris - maijs)

 


DIEVNAMA SAKOPŠANA 
Piektdien 11.00-14.00

[liturgical color]