Tēmas

Šodien ir piektdiena, 23. aprīlis, vārdadienu svin Jurģis, Juris, Georgs
3. svētdiena/nedēļa Lieldienu laikā 

JUDICA – 2. Svētdiena pirms Lieldienām

056_JudicaJUDICA – Otrā svētdiena pirms Lieldienām

Kristus Ciešanu laika pirmā svētdiena

Tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem (Mt.20:28).

Lasījumi: Īj.33:23-28 / IV Moz.21:4-9; Ēbr.9:11-15; Jņ.8:46-59

A: Ec.37:1-14; Ps.130; Rom.8:6-11; Jn.11:1-45
B: Jer.31:31-34; Ps.51:1-12 / 119:9-16,17-22; Ēbr.5:5-10; Jņ.12:20-33
C: Jes.43:16-21; Ps.126; Fil.3:4b-14; Jņ.12:1-8
Dziesma: Sevi, augstais priesteri 130
Liturģiskā krāsa – violeta
Gods Dievam augstībā un Gods lai ir Tēvam un Dēlam – nedzied

Psalms (Introitus)
I.

Gādā man taisnību, mans Dievs, un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm. Sūti savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani aizved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Ak, kaut es nokļūtu pie tava altāra, pie tevis, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu! Tad es gavilētu un tev pateiktos, ak, mans Dievs! [Ps.43:1a,3,4]
Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm, kas var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. [Ebr.7:26,25; Jes.53:5b]
II.
Antifons (Ps.43:1,2)
Tiesā mani, Dievs, un iztiesā manu tiesu, jo tu esi Dievs, kas mani sargā.
Psalms 43
Tiesā mani, Dievs, un iztiesā manu tiesu pret nesvētiem ļaudīm,
* izglāb mani no tiem viltīgiem un netaisniem.
Jo tu esi mans stiprais Dievs,
* kāpēc tu mani atstūmi?
Kāpēc man būs staigāt noskumušam
* un ienaidnieka spaidos.
Sūti savu gaišumu un savu patiesību,
* ka tie mani vada
un noved uz tavu svēto kalnu
* un tavā mājoklī;
ka es ieeju pie Dieva altāra,
* pie tā stiprā Dieva, kas man par prieku un par līksmību,
un tev uz koklēm pateicos,
* ak Dievs, mans Dievs!
Ko tu bēdājies, mana dvēsele,
* un esj tik nemierīga manī?
Cerē uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos,
* ka viņš manam vaigam par pestīšanu un mans Dievs.

Kolektas lūgšana
I.

Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lūdzam, raugies žēlastībā uz saviem ļau’dīm,
caur savu labestību uzturi mūsu miesu, un sargi mūsu garu, lai tev kal’pojam.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.
II.
Visuvarenais Dievs, mūsu atpircēj, mēs tevi lū’dzam:
atjauno mūs ar savu Svēto Ga’ru,
lai mēs spētu sekot tavām pavēlēm un sludināt tavu mī’lestību –
caur tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Prefācīja
(sv. Krusta)
Tiešām tā ir labi un tā piederas ‘un ir “svētīgi,
ka tev, svētais Kungs, visspēcīgais Tēvs, mū’žīgais “Dievs,
* visos laikos un visās “vietās “pateicam;
jo pēc tavas gribas pestīšana nāca caur ‘krusta “koku:
kā no koka nāca nāve, tā no koka at’plauka “dzīvība;
* kas caur koku uzvarēja, tam bija caur koku “jātop “uzvarētam.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de’besu “pulkiem
* slavējam tavu go’dību, “dziedādami…

Postcommunio
Kungs mūsu Dievs, tu, kas caur tavu Sakramentu esi mūs at’dzīvinājis,
paliec pie mums un sargi caur savu pastāvīgo klāt’būtni.
Caur mūsu Kungu Jēzu Kris’tu.

Pants
Ps.129:4
Tas Kungs ir taisns:
* viņš sarāva bezdievju valgus.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

[liturgical color]