Tēmas

Šodien ir Šodien ir otrdiena, 19. oktobris, 20. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Drosma, Drosmis, Elēna

3. Svētdiena pēc Epifānijas

GudrieTrešā svētdiena pēc Epifānijas

Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dievu valstībā (Lk.13:29).

Lasījumi: IIĶēn.5:1-19a; Rom.12:17-21; Mt.8:1-13

A: Jes.8:23-9:3; Ps.27:1,4-9; IKor.1:10-18; Mt.4:12-23
B: Jon.3:1-5,10; Ps.62:5-12; IKor.7:29-31; Mk.1:14-20
C: Neh.8:1-3,5-6,8-10; Ps.19; IKor.12:12-31a; Lk.4:14-21
Dziesma: Jēzu, saule mana 182
Liturģiskā krāsa – zaļa

Introits
I.
Kungs, tavas acis raugās uz ticību; kas tevi uzlūko un tev tuvojas, to vaigs netaps kaunā. Es ticu, Kungs, palīdzi manai neticībai!
Tas Kungs ir ķēniņš, lai zeme priecājas. Teiciet viņu, visas tautas. Jo vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, pilns žēlastības un patiesības un mēs redzējām Viņa godību, tādu godību kā vienpiedzimušā Dēla no Tēva.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! (Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.)
II.
Antifons (Ps.97:7-8)
Pielūdziet Dievu, jūs visi viņa eņģeļi:
lai klausās un priecājas Ciāna, un Jūdas meitas gavilē.
Psalms 97: 1-6
Tas Kungs ir Ķēniņš, lai priecājas zeme
* un salas lai līksmojas lielā pulkā.
Padebesis un krēsla ir ap viņu,
* taisnība un tiesa ir viņa godības krēsla stiprums.
Uguns iet viņa priekšā
* un sadedzina visapkārt viņa pretiniekus.
Viņa zibeņi apgaismo pasauli;
* zemes virsus to redz un dreb.
Kalni izkūst kā vaski tā Kunga priekšā,
* tā visas pasaules Kunga priekšā.
Debesis izstāsta viņa taisnību
* un visi ļaudis redz viņa godu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
* Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Kolektas lūgšana
Visspēcīgais mūžī’gais “Dievs,
uzlūko savā žēlastībā mūs mūsu ne’spēkā
un izstiep savas majestātes labo roku mums pa’līdzēt.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ‘un ir “svētīgi, ka tev, visspēcīgais Dievs, mū’žīgais “Tēvs,
* visos laikos un visās ‘vietās “pateicam;
tavs vienpiedzimušais Dēls ir atspīdējis mūsu mirstī’gajā “miesā,
* un tā no jauna mums dāvājis savas nemir’stibas “gaismu.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de’besu “pulkiem
* slavējam tavu go’dību, “dziedādami…

Postcommunio
Ak Kungs, tu, kas dod mums daļu pie tik lieliem no’slēpumiem,
mēs tevi lūdzam, liec, ka to darbība patiesi parādās mūsu dzī’vē.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Pants
Ps.97:1
Tas Kungs ir Ķēniņš, – lai priecājas zeme,
* un salas lai līksmojas lielā pulkā.

Atsauksmēm

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[liturgical color]