Tēmas

Šodien ir Šodien ir otrdiena, 19. oktobris, 20. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem
Vārdadienu svin Drosma, Drosmis, Elēna

Krustpils baznīcai 185

“…no visām malām sanāca Dievu slavēt un teikt, kā arī jauku baznīcu apraudzīt un viņas iesvētīšanu redzēt,” tā par Krustpils baznīcu vēstīja “Latviešu Avīzes” – pirmais laikraksts latviešu valodā 1824. gadā.

3. oktobrī svinēsim šī notikuma 185. jubileju. Dievnams, kādu to redzam šodien, 185 gadu gaitā ir kalpojis un joprojām kalpo krustpiliešiem un plašai apkārtnei […]

Gostiņu baznīcai 180

Kādreizējā Krustpils filiāldraudze, tagad pastāvīga Gostiņu draudze, 20. septembrī svinēja sava dievnama 180. jubileju. Dievnams, kurā citkārt svētdienās pulcējas nedaudz ļaužu, šoreiz bija pilns. Dievkalpojumu vadīja un par Lk 14, 7-14 sprediķoja Sēlpils iecirkņa prāvests Ainars Spriņģis. Bīskaps slimības dēļ nebija varējis ierasties. Prāvestam asistēja vikārs Arnis Vilemsons un mācītājs Ēvalds Bērziņš. Pēc dievkalpojuma sveicēji […]

Dzīvības Svētuma Konference 2009

Ar viesi Māc. Donu Ričmanu no ASV

2009. gada 26. septembrī

LELB Virsvaldes zālē

Mazā Pils ielā 4, Vecrīgā,

plkst. 10:00 – 14:00

Lūdzam pieteikties iepriekš, lai varētu sagatavot izdales materiālus.

Kontakti: mgirbe@apollo.lv vai zvanot […]

Brīvības cīņās uzvarēja ar ticību savai valstij

Pagājušajā nedēļā daudzviet Latvijā aizvadītas Eiropas Kultūras mantojuma dienas. Šogad to mērķis bija atklāt Latvijas un Eiropas Savienībai raksturīgākos mantojuma objektus, kas saistīti ar Latvijas Brīvības cīņām. Mūsu pusē Kultūras mantojuma dienas norisinājās Asarē pie pieminekļa Augškurzemes partizānu pulka karavīriem un Lietuvas partizāniem, Viesītē – pie Brīvības pieminekļa Valeskalniņā, savukārt Jēkabpilī – Rīgas ielā pie […]

Iznākusi grāmata par Krustpils draudzi un baznīcu

Krustpils draudzes dievnamam aprit 185. jubilejas gads. 10. septembrī Krustpils pils zālē autore L. Ābolniece draudzei un sabiedrībai prezentēja apkopojumu par Krustpils draudzes un baznīcas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Kā raksta autore ievadvārdos, šajā grāmatā panorāmas veidā ir apkopots vēstījums par Krustpils luterāņu draudzi laikā no 13.gs. līdz mūsdienām. Uzsvērta baronu fon Korfu […]

Krustpils draudzē viesojas Hamiltonas Kristus draudzes mācītājs Ivars Gaide

Noklausīties sprediķi

Krustpils draudzi un Hamiltonas Kristus draudzi Kanādā jau ilgus gadus saista māsu draudžu saites. Augusta pēdējā svētdienā pēc ilgāka laika Krustpilī viesojās māsu draudzes mācītājs un LELBA Kanādas apgabala prāvests Ivars Gaide. Dievkalpojumā viņš sprediķoja par Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu par prieka pilnību, mīlestības bausli un kristiešu izredzētību. […]

[liturgical color]