Tēmas

Šodien ir ceturtdiena, 9. jūlijs, vārdadienu svin Asna, Asne, Zaiga
4. svētdiena/nedēļa pēc Trīsvienības svētkiem 

Svētdienas skolu skolotāju seminārs

Ielūdzam jūsu draudzes svētdienas skolas skolotājus uz Godly Play sertifikācijas semināru, kas norisināsies 3.-5. maijam Rāmavas Depkina muižā! Apmācības vadīs Pīters Privets (Anglija), Deivids Pričards (Spānijas), Anita Kazāka (Latvija). Godly Play ir Montessori iedvesmota metode ticības mācīšanai. Tās ietvaros tiek radīta droša vieta, kur tiek izpētīti un svinēti senie mūsu ticības stāsti un liturģijas modelis. […]

Svētdienas skola

Vakarēšana pie Ziemsvētku eglītes

Krustpils draudzes vakarā pie Ziemsvētku eglītes arī šogad – Zvaigznes dienā 6. janvārī plkst. 18:00 bija aicināti visi draudzes piederīgie ar groziņiem. Arī šogad – Krustpils kultūras nama mazajā zālē. Par viesmīlību paldies kultūras nama direktorei Rutai Kalniņai.

Tiksimies Svētdienas skolā!

Ir pienācis Pļaujas svētku laiks. Cilvēki priecājas par novākto ražu. Kristiešiem Pļaujas svētki ir divkārši svētki. Viņi priecājas gan par tīrumos un dārzos novākto ražu, gan arī pa to, kas ir gūts Dieva druvā. Bībelē mēs lasām Jēzus līdzības, kurās Viņš lieto sējas un pļaujas tēmu, lai klausītājiem paskaidrotu izteikto domu, piemēram, Mt 9:37-38 Tad […]

„Kad mīlestība smaržot sāk, Debesis ir tuvu klāt”

Fotoalbums 14.maijā Krustpils luterāņu baznīcā notika kuplā skaitā apmeklēts pasākums, kas bija veltīts Ģimenes dienai. Lietainajā dienā vecāki, skolotāji un bērni šeit plucējās no visa bijušā Jēkabpils rajona plašās teritorijas.

Aktivitāšu sākumā notika dievkalpojums ar bērnu svētīšanu,

[…]

Ģimenes svētku dievkalpojums ar bērnu svētīšanu

Fotoalbums 14. maijā Krustpils baznīcā plkst. 10:00 notiks Ģimenes svētku dievkalpojums. Tradicionāli maijā aicinām ikvienu ģimeni kopībā ar citām ģimenēm lūgt Dievu un saņemt Dieva svētību saviem bērniem. Mūsu Pestītājs Jēzus Kristus, kad pie Viņa atnesa bērniņus, tiem uzlika rokas un lūdza Dievu par viņiem un sacīja: “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt” […]

Diecēzes dienas programma

Ved mani, Dievs! Daugavpils diecēzes diena 24. jūlijā Krustpilī.

9:00 Reģistrācijas sākums 10:00 Atklāšana Krustpils ev.lut. baznīcā (Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī) ar Sēlpils prāvesta uzrunu 10:30 Gājiens uz Krustpils Ādamsona saliņu 11:00 Krustpils saliņā himna, viesu uzrunas 11:30 Lekcija, mācītājs Jānis Bitāns

[…]

Diecēzes diena 2010

2010.06.02. bīskaps E. Alpe un mācītāji pulcējās Krustpils baznīcā uz apspriedi par Daugavpils diecēzes dienām. Mācītāju konvents pagājušajā mēnesī lēma Diecēzes dienu programmu saīsināt uz vienu dienu, tā darot to pēc iespējas vairāk pieejamu ļaudīm no visas diecēzes, sākot no Lielvārdes un Ogres novada līdz Krievijas robežai un no Balvu un Viļakas novada līdz Lietuvas […]

Svētdienas skolai jauna telpa

fotogalerija Krustpils draudzes Svētdienas skolas nodarbības šogad sāksies svaigi izremontētajā telpā baznīcā altāra kreisajā pusē virs sakristejas. Gaišā telpa top, pateicoties draudzes vīru Valda Stumbiņa un Jāņa Salmiņa, un Svētdienas skolas skolotāju Aldas Miezākas un Ilzes Lavrinovičas rūpēm un gādībai.

Svētdienas skolas jaunais mācību gads

05.09.2008 Ē. Bērziņš Draudzes Svētdienas skolas jaunais 2008/09. mācību gads sāksies 5. oktobrī ar Pļaujas svētku dievkalpojumu. Svētdienas skolas nodarbības, kā līdz šim, notiks dievkalpojuma laikā. Tas nozīmē, ka jūs, godātie vecāki, varat nākt uz svētdienas dievkalpojumiem visa ģimene kopā. Svētdienas skolas nodarbība jūsu bērniem sāksies sprediķa laikā līdz dievkalpojuma beigām. Pēc dievkalpojuma, Dieva vārda […]


DIEVKALPOJUMS
Svētdienās 10:00
un svētku dienās izziņotajā laikā

 


RĪTA DIEVVĀRDI UN LŪGŠANAS

 


SVĒTDIENAS SKOLA
Svētdienās plkst. 10:00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


KRISTĪBAS/ IESVĒTĪBAS
sagatavošanās sāksies piektdien, 9.oktobrī 18.30
un turpmāk katru piektdienu līdz Ziemsvētkiem
Krustpils baznīcā Rīgas ielā 211a 
grupā— individuāli
Pieteikties pie mācītāja 

 


SARUNAS PAR BĪBELI
(pagaidām nenotiek)

 


KRISTĪGO SIEVU VAKARS
(pagaidām nenotiek)
1. un 3. mēneša ceturtdienā 18.00 Krustpils baznīcā (oktobris – maijs)

 


Dievnama sakopšana 

[liturgical color] Bazncas svtki 2020.gad
ZIEMSVTKU LAIKS
Sv 29.nov - 2020-01-06
Adventa 1. svtd. Sv 29.nov
Ziemsvtki Pk 25.dec
Vecgads C  31.dec
Zvaigznes diena 2020-01-06
Kunga Kristba 2020-01-13
Sv. Simeona diena/Sveu diena 2020-02-02
LIELDIENU LAIKS
T  26.feb - S  30.mai
Pelnu trediena T  26.feb
Sv. Jzepa diena 2020-03-19
Marijas pasludinanas diena Y-m-d
Sv. Marks, evalists 2020-05-11
Sv. Filips un Jkabs, apustui 2020-05-11
Ppolsvtdiena Sv 5.apr
Za Ceturtdiena C  9.apr
Liel Piektdiena Pk 10.apr
Klus Sestdiena S  11.apr
Lieldienas Sv 12.apr
Balt svtdiena Sv 19.apr
Debesbraukanas diena C  21.mai
Vasarsvtki Sv 31.mai
II Vasarsvtki P  1.jūn
LAIKS PC VASARSVTKIEM
P  1.jūn - Sv 22.nov -1
Trsvienbas svtki Sv 7.jūn
Sv. Barnaba, apustulis C  11.jūn
Sv. Ja Kristtja diena T  24.jūn
Sv. Pteris un Pvils C  11.jūn
Sv. Marija Magdalna T  22.jūl
Sv. Jkabs veckais S  25.jūl
Kunga apskaidroanas diena C  6.aug
Bskapa Meinarda diena Pk 14.aug
Marijas aizmiganas diena S  15.aug
Sv. Bartolomejs, apustulis P  24.aug
Sv. Ja Kristtja Asinsliecbas diena S  29.aug
Sv. erceelis Mihals un visu eeu diena O  29.sep
Paujas svtki Sv 4.okt
Sv. Lka, evalists Sv 18.okt
Sv. Smanis un Jda, apustui T  28.okt
Reformcijas diena S  31.okt
Visu svto diena Sv 1.nov
Latvijas neatkarbas proklamanas diena T  18.nov
Mbas svtdiena/Miruo piemias diena Sv 22.nov